Wydawnictwa

nowości wydawnicze


Rocznik muzealny’20

red. Justyna Karlińska Zachęcamy do lektury trzeciego numeru „Rocznika muzealnego” podsumowującego kolejny (2020) rok funkcjonowania Muzeum Historycznego w Lubinie. W wydawnictwie tym Czytelnicy znajdą dokumentację działań placówki w roku dotkniętym przez pandemię SARS-CoV-2. Działalność muzeum przez część roku 2020 była czasowo zawieszona lub mocno ograniczona, ale nie znaczy to, że muzeum nie funkcjonowało. Efekty tej pracy, wszystkie nowości i wydarzenia minionego roku prezentujemy w nowym roczniku. Zobacz online

Sport
w Lubinie

Justyna Karlińska Piłka nożna, piłka ręczna, łyżwiarstwo szybkie, ale też akrobatyka, szybownictwo, taekwon-do, boks i bilard. To tylko kilka dyscyplin uprawianych w stolicy polskiej miedzi. Sport to jedna z tych dziedzin życia, bez których Lubin nie mógłby się obejść. Niemal od początku, gdy do małego miasteczka na Dolnym Śląsku zaczęli napływać nowi mieszkańcy, rodziło się w nim i rozwijało życie sportowe. Po pięciu dekadach doczekało się ono opisu. Muzeum Historyczne w Lubinie wiosną […]

To było jak
lądowanie na Księżycu.Wspomnienia lubińskich samorządowców z pierwszej kadencji 1990–1994

Agata Grzelińska W 2020 roku minęło 30 lat od pierwszych wyborów samorządowych. Rada miejska wybrana 27 maja 1994 roku liczyła wtedy 40 radnych, a miastem rządził siedmioosobowy zarząd. To był początek wielkich zmian Lubinie i w całej Polsce. O nich traktuje książka Agaty Grzelińskiej. Kolejna publikacja z serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie opowiada przede wszystkim o niezwykłych ludziach – odważnych, pracowitych, gotowych do ciężkiej pracy i niedbających o korzyści. O ludziach, których połączył wspólny […]

Lubin 1960
Obraz miasta w świetle dokumentów i prasy

Piotr Sroka W 2020 roku Muzeum Historyczne w Lubinie we współpracy z Instytutem Śląskim w Opolu rozpoczęło publikację serii wydawniczej poświęconej dziejom stolicy polskiej miedzi po II wojnie światowej. Poszczególne tomy będą zawierały wybór materiałów źródłowych (dokumentów archiwalnych i artykułów prasowych) opisujących codzienność Lubina i jego mieszkańców, rok po roku, w latach 1945–1990. Pierwszy tom pod redakcją Piotra Sroki dotyczy roku 1960, kiedy na dobre rozpoczęła się budowa […]

Lubin w obrazach
30 lat samorządu terytorialnego

red. Justyna Karlińska, Marek Zawadka Dokładnie 27 maja 1990 roku, odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Z tej okazji Muzeum Historyczne w Lubinie wydało książkę zatytułowaną Lubin w obrazach. 30 lat samorządu terytorialnego. Czytelnicy znajdą w niej podsumowanie trzech dekad, w czasie których miasto przeszło prawdziwą metamorfozę. Ze smutnego, szarego, komunistycznego ośrodka przemysłowego stało się nowoczesnym, kolorowym, wygodnym i przyjaznym mieszkańcom miejscem do życia. Wydawnictwo pod redakcją Justyny Karlińskiej i Marka […]


Autobiografia bez patosu

W październiku 2020 roku w serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie (zeszyt 16) ukazała się wierszowana książka Zbigniewa Szury, genareała brygady w stanie spoczynku – „Autobiografia bez patosu”. We wstępie autor wyjaśnia, że książka powstała w wyniku postu zamieszczonego na Facebook na profilu „Jednostka Wojskowa 2894. Ocalić od zapomnienia”. Zainspirowany wpisem postanowił opisać służbę wojskową, którą pełnił jako młody oficer w pułku czołgów na stanowisku dowódcy plutonu i dowódcy kompanii. […]

Kolej na Dolnym Śląsku
w latach 1945–1949.Odbudowa i funkcjonowanie w cieniu militaryzacji

Bartosz Kruk Publikacja opowiada o początkach polskiego kolejnictwa na Dolnym Śląsku. Opowieść tę poprzedza rozdział poświęcony rozwojowi transportu żelaznego na terenie, który był kolebką kolejnictwa w Europie Środkowej w XIX wieku. To na tych ziemiach w 1842 r. powstała pierwsza linia kolejowa łącząca Wrocław z Oławą. Na ówczesnych rubieżach Niemiec budowa torów szła pełna parą i przed II wojną światową skomunikowane w ten sposób były niemal wszystkie ważniejsze miejscowości tego […]

Ewolucje systemu.
Gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji w czasach Polski Ludowej i współcześnie

red. Robert Klementowski, Krzysztof Popiński Drugi tom zbioru referatów wygłoszonych podczas XIV Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Książka ukazała się w serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie. Zawiera piętnaście referatów dotyczących edukacji na ziemiach polskich po 1945 roku. W krajach komunistycznych po drugiej wojnie światowej prowadzeniem szkolnictwa zajęło się państwo. Edukacja stała się częścią większej scentralizowanej polityki gospodarczej i społecznej. W publikacji opisano takie zagadnienia, […]

Postacie i instytucje.
Gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji na ziemiach polskich przed 1939 rokiem

red. Krzysztofa Popiński, Sylwia Straszak-Chandohy To pierwszy tom zbioru referatów wygłoszonych podczas podczas XIV Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Książka ukazała się w serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie. Poświęcona jest zagadnieniu edukacji. Prace przedstawiają różne inicjatywy w zakresie kształcenia na ziemiach polskich z przełomu XIX i XX w., które tworzyły podstawy przyszłego narodowego systemu edukacji. W publikacji opisane są zarówno konkretne instytucje (np. wkład […]


Rocznik muzealny’19

red. Justyna Karlińska Zachęcamy do lektury drugiego numeru „Rocznika muzealnego” podsumowującego kolejny (2019) rok funkcjonowania Muzeum Historycznego w Lubinie. W wydawnictwie tym Czytelnicy znajdą kompleksowy opis działalności placówki, a więc informacje na temat warsztatów i zajęć edukacyjnych, konferencji i publikacji naukowych, a przede wszystkim relacje z licznych wystaw oraz imprez organizowanych przez muzeum. Zobacz online

Zbrodnia Lubińska
w komiksach

Od tamtej tragedii minęły już prawie cztery dekady. Był ostatni dzień wakacji, 31 sierpnia 1982 roku, gdy po godzinie 15 na ulicach Lubina zaczęli się gromadzić mieszkańcy, by pokojowo zaprotestować przeciwko władzy, domagać się wolności i wypuszczenia z więzień internowanych. Podobnie było w wielu miastach Polski. W całym kraju ludzie w ten sposób wspominali podpisane dwa lata wcześniej Porozumienia Sierpniowe. Jednak tylko w Lubinie tamten dzień przyniósł śmierć… Od kul milicjantów i ZOMO-wców […]

Społeczny bilans otwarcia
polskiej niepodległości w 1918 roku

red. Tomasz Głowiński, Marek Zawadka Społeczny bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku to drugi tom wydawnictwa pokonferencyjnego podzielony na części dotyczące instytucji, struktury społecznej oraz struktury narodowościowo-wyznaniowej odrodzonego państwa polskiego. Z książki dowiemy się m.in., jak działał system giełd pieniężnych czy polski system podatkowy, jakie postawy Polacy zajmowali wobec zmian gospodarczych w 1918 roku, jak wyglądała struktura narodowościowa i wyznaniowa społeczeństwa w Polsce po odzyskaniu niepodległości, […]

Gospodarczy bilans otwarcia
polskiej niepodległości w 1918 roku

red. Tomasz Głowiński, Marek Zawadka Gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 rokuto pierwsza z dwóch publikacji pokonferencyjnych wydana w serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie. Referaty znajdujące się w obu tomach wygłoszone zostały podczas XIV Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Pierwszy tom skoncentrowany na zagadnieniach gospodarczych podzielony jest na trzy działy dotyczące sektora wielkoprzemysłowego, drobnotowarowego i infrastruktury. Czytelnik znajdzie w nim teksty m.in. o przemyśle zbrojeniowym, górnictwie […]

A jednak kolej!
II Kolej wobec kryzysów

A jednak kolej! II Kolej wobec kryzysów pod redakcją Tomasza Przerwy, Dawida Kellera i Bartosza Kruka jest drugim tomem pokonferencyjnym. Książka ukazała się w 2020 roku. Poświęcona jest trudnym momentom w rozwoju kolei żelaznej, przede wszystkim konfrontacji z transportem samochodowym. „Kryzysowe zjawiska towarzyszyły kolei od początku jej dziejów, tyle że ich charakter, zasięg i skutki były zgoła inne. (…) W zasadzie należałoby mówić o stałym dopasowywaniu się […]

A jednak kolej!
Historyczne i współczesne uwarunkowania rozwoju transportu

red. Tomasz Przerwa, Dawid Keller, Bartosz Kruk To zawierająca 13 artykułów publikacja na temat historycznych i współczesnych uwarunkowań rozwoju transportu kolejowego. Lektura obowiązkowa dla wszystkich miłośników pociągów i lokomotyw. W zbiorze wydanym przez Muzeum Historyczne w Lubinie znalazły się referaty wygłoszone podczas pierwszej lubińskiej konferencji poświęconej kolejnictwu, która odbyła się w dniach 19–20 września 2018 roku. Książka odnosi się do przemian, jakie zachodzą w ostatnich latach w polskiej gospodarce i zmian, […]

Światy
Równoległe II

Światy równoległe II to publikacja stanowiąca katalog do wystawy o tym samym tytule, zaprezentowanej w Galerii Zamkowej w dniach od 5 do 30 kwietnia 2019 roku. Zostały w niej zebrane prace twórców skupionych wokół Autorskiego Laboratorium Fotografii założonego w 2015 roku we Wrocławiu przez Piotra Komorowskiego. Prezentowane w katalogu fotografie opatrzone zostały tekstem Ireny Polit. Zobacz online


Rocznik muzealny 2018

red. Agata Grzelińska, Justyna Karlińska, Emilia Polewczyk Rocznik muzealny to publikacja przedstawiającą działalność Muzeum Historycznego w Lubinie w skali roku. Pierwszy numer zawiera podsumowanie działań placówki prowadzonych w 2018 roku. Wydawnictwo opracowane przez pracowników muzeum w syntetyczny sposób opisuje działalność edukacyjną, naukową oraz wystawienniczą, a także przedstawia krótkie relacje z wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez placówkę z zachowaniem układu chronologicznego. Zobacz online

Kalendarz Polska
1918–2018

Pierwsza przygotowana przez Muzeum Historyczne w Lubinie publikacja to kalendarz na 2018 rok, ukazujący bardzo ważny okres – stulecie państwa polskiego. – Przedstawienie stu lat na zaledwie dwunastu kartach okazało się sporym wyzwaniem, dlatego zdecydowaliśmy się pokazać to, z czego wszyscy jesteśmy dumni: budowę portu w Gdyni i Zagłębia Miedziowego, wydarzenia związane z „Solidarnością” czy wreszcie sukcesy sportowe – mówił dr Marek Zawadka, dyrektor Muzeum Historycznego w Lubinie. […]

muzeum

wydawnictwa