Zbrodnia
Lubińska

Kolejna stała wystawa nosi tytuł „Zbrodnia Lubińska”. Poświęcona jest tragicznym wydarzeniom z 31 sierpnia 1982 roku, gdy z od kul z milicyjnej broni zginęło trzech górników: Michał Adamowicz, Mieczysław Poźniak i Stanisław Trajkowski. Nowoczesna, multimedialna ekspozycja jest hołdem dla zamordowanych i lekcją współczesnej historii Lubina dla żyjących.

Historia miasta
na tle życia codziennego

Wystawa pt. „Historia miasta na tle życia codziennego” to swoisty wehikuł czasu. W przestrzeni stylizowanej na mieszkanie zwykłej górniczej rodziny, można zobaczyć, w jakich warunkach żyli mieszkańcy Lubina w latach 50., 60., 70. i 80. XX wieku. Multimedialna ekspozycja łącząca autentyczne sprzęty domowe m.in. z epoki gierkowskiej z nowoczesnymi sposobami prezentacji materiałów filmowych, fotograficznych czy dźwiękowych to efekt pracy projektantów z firmy Projekt Multimedia.

Dolnośląska
kartografia

Stała ekspozycja wielkoformatowych reprodukcji historycznych map Dolnego Śląska. Zestaw składa się
z kartograficznych dzieł ukazujących zarówno obszar Dolnego Śląska, jak i bardziej szczegółowo – Ziemi Lubińskiej. Najstarsza eksponowana mapa powstała w 1609 roku w Antwerpii, najmłodsza – Mapa Powiatu Lubińskiego wydana została w 1831 roku we Wrocławiu. Każdej z prezentowanych map towarzyszy szczegółowy opis, zawierający źródło jej pochodzenia i datę powstania.

Sport
w Lubinie

W pierwszej części wystawa przedstawia archiwalne fotografie dokumentujące wydarzenia sportowe w Lubinie lat 70. XX wieku. Autorem zdjęć jest Krzysztof Raczkowiak. Następnie oglądać można współczesne sukcesy lubińskich drużyn sportowych oraz indywidualnych sportowców. Na wystawie prezentowane są także sportowe trofea i pamiątki.

Kultura
w Lubinie

Prezentacja plakatów oraz zdjęć dokumentujących wybrane wydarzenia kulturalne odbywające się w Lubinie na przestrzeni lat 2000–2020 oraz prezentacja wydawnictw muzycznych (płyty) lokalnych zespołów składają się na wystawę ukazującą życie kulturalne miasta.