5,5 lat Muzeum Historycznego w Lubinie
Justyna Karlińska, Marek Zawadka

„5,5 lat Muzeum Historycznego w Lubinie. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju samorządowej jednostki kultury na przykładzie Muzeum Historycznego w Lubinie”

Publikacja przybliża powstanie oraz pierwsze lata funkcjonowania Muzeum Historycznego w Lubinie. Składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono rozważania teoretyczne, czyli podstawy działania muzeów jako organizacji oraz środowisko ich funkcjonowania. Rozdział drugi – zasadniczy – poświęcono powstaniu i organizacji Muzeum Historycznego w Lubinie. Dlaczego muzeum powstało i jaka była jego forma. Syntetycznej analizie poddano także zarządzanie zasobami ludzkimi na tle szerokiej aktywności instytucji. Krótko omówiony został również aspekt finansowy placówki. W rozdziale trzecim autorzy przybliżyli plany rozwoju, ale i zarazem stabilizacji muzeum na najbliższe lata.

Zobacz online