Na gruzach starego świata.Rok 1945 z perspektywy gospodarczej i społecznej 
red. Tomasz Głowiński

Drugi tom referatów wygłoszonych podczas XV Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą, które odbyły się w dniach 22–24 maja 2020 roku przedstawia trudną, powojenną rzeczywistość. Teksty dotyczą m.in. problemu reparacji wojennych po obu wojnach światowych, cenzury roku 1945 w polskiej polityce społecznej, początków procesu nacjonalizacji kapitału, przemysłu tytoniowego w Polsce, szkolnictwa wyższego w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Można także zapoznać się z uwagami i refleksjami na temat zasobów wojskowej sieci archiwalnej jako źródła do badań nad historią społeczną i gospodarczą Polski po 1945 roku.