Społeczny bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku

red. Tomasz Głowiński, Marek Zawadka

Społeczny bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku to drugi tom wydawnictwa pokonferencyjnego podzielony na części dotyczące instytucji, struktury społecznej oraz struktury narodowościowo-wyznaniowej odrodzonego państwa polskiego. Z książki dowiemy się m.in., jak działał system giełd pieniężnych czy polski system podatkowy, jakie postawy Polacy zajmowali wobec zmian gospodarczych w 1918 roku, jak wyglądała struktura narodowościowa i wyznaniowa społeczeństwa w Polsce po odzyskaniu niepodległości, a także jakie przełożenie na wykształcenie miały w tamtym czasie kwestie narodowe i religijne.