Żądamy pracy dla naszych ojców!Strajki, protesty i bunty od epoki nowożytnej po połowę XX wieku – perspektywa gospodarcza i społeczna 
red. Tomasz Głowiński, Marek Zawadka

W pierwszym tomie wydawnictwa pokonferencyjnego znajdują się referaty wygłoszone podczas kolejnej, XVI edycji Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą, która odbyła się w dniach 11–12 maja 2021 roku w Sobótce. W książce przedstawiono m.in. konflikty na wsi polskiej w I Rzeczypospolitej oczami wybranych autorów poradników agronomicznych z XVI i XVII wieku, genezę, przebieg i konsekwencję strajków lwowskich w XIX i na początku XX wieku, społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu partyzanckiego na tyłach armii Admirała Kołczaka w latach 1919–1920, bunty chłopskie w kontekście procesu kolektywizacji na Dolnym Śląsku.