Kontakt

Kontakt

DYREKTOR

dr Marek Zawadka

SEKRETARIAT

sekretariat@muzeum.lubin.pl
tel. +48 76 749 69 69

INFOPUNKT

infopunkt@muzeum.lubin.pl
tel. +48 76 754 45 11

RATUSZ (DZIAŁ MUZEALNY)

Piotr Bieruta – kierownik działu, kustosz
kustosz@muzeum.lubin.pl
tel. + 48 76 754 45 00 / fax +48 76 754 18 00

PARK LEŚNY

DZIAŁ TECHNICZNY

Grzegorz Polewczyk – kierownik działu
technika@muzeum.lubin.pl
tel. +48 76 749 69 69

DZIAŁ EDUKACYJNO-WYSTAWIENNICZY

Kamila Tworek – kierownik działu
edukacja@muzeum.lubin.pl

DZIAŁ DOKUMENTACJI ŻYCIA SPOŁECZNEGO ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

DZIAŁ FINANSOWY

Joanna Czyż – główna księgowa
ksiegowosc@muzeum.lubin.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR

Zorika Mikołajczak – kierownik działu
administracja@muzeum.lubin.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Małgorzata Różańska – spec. ds. zamówień publicznych
zamowienia@muzeum.lubin.pl

PROMOCJA I KONTAKT Z MEDIAMI

Adres do korespondencji

Muzeum Historyczne w Lubinie
Rynek 28
59-300 Lubin

NIP: 692-252-07-16
REGON: 382998293

Serdecznie
zapraszamy!

Zwiedzanie w ratuszu:


tel. +48 76 754 45 11

poniedziałek-piątek 9.00–17.00
sobota-niedziela 10.00–18.00

Zwiedzanie w Parku Leśnym:


tel. +48 731 123 733

  • Od 20 marca do 30 października
  • codziennie 10.00–18.00

Zwiedzanie w Galerii Pałacyk:

tel. +48 76 754 45 11

poniedziałek-piątek 8.00–16.00

Zwiedzanie wystawy Pionierzy lubińscy 1945:

tel. +48 76 754 45 11

poniedziałek-piątek 10.00–18.00