Ewolucje systemu. Gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji w czasach Polski Ludowej i współcześnie

red. Robert Klementowski, Krzysztof Popiński

Drugi tom zbioru referatów wygłoszonych podczas XIV Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Książka ukazała się w serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie. Zawiera piętnaście referatów dotyczących edukacji na ziemiach polskich po 1945 roku. W krajach komunistycznych po drugiej wojnie światowej prowadzeniem szkolnictwa zajęło się państwo. Edukacja stała się częścią większej scentralizowanej polityki gospodarczej i społecznej. W publikacji opisano takie zagadnienia, jak walka z analfabetyzmem w drugiej połowie lat 40 XX w., edukacja w socjalistycznym mieście, reformy szkolnictwa zawodowego po II wojnie światowej, ewolucja polskiego szkolnictwa wyższego w latach 1918–2018, rozwój studiów MBA w Polsce w latach 1989-2016, edukacja na rzecz przedsiębiorczości, czy modele kształcenia nauczycieli od historii do współczesności.