Park Leśnyw Lubinie 2019–2023
Justyna Karlińska, Kamila Tworek

Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydawnictwo, w którym dokumentujemy naszą pracę. Tym razem
w całości poświęconą działaniom w Parku Leśnym, miejscu szczególnym nie tylko z uwagi na walory przyrodnicze, ale też obecność historycznych obiektów, które dzięki naszym staraniom wpisane zostały do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Zobacz online