Rocznik muzealny 2023
red. Justyna Karlińska

Zapraszamy do lektury publikacji przedstawiającej efekty pracy Muzeum Historycznego w Lubinie w 2023 roku.
„(…) W 2023 roku muzeum zaprezentowało szereg nowych wystaw i wydało wiele publikacji, wzbogacając kulturowy krajobraz regionu. Przeprowadzone wydarzenia muzealne oraz kontynuowane projekty digitalizacyjne w ramach funkcjonowania Biblioteki Cyfrowej Zagłębia Miedziowego, stanowiły ważny element oferty edukacyjnej skierowanej do wszystkich grup wiekowych. Szczególne znaczenie miały inicjatywy „Dojrzale Wspaniali” oraz „Pamiętać–Wspominać–Przekazywać” adresowane do seniorów.
Jako instytucja, która nie tylko chroni przeszłość, ale także aktywnie uczestniczy
w kształtowaniu przyszłości kulturowej regionu, muzeum staje się ważnym punktem na
mapie kulturalnej nie tylko Dolnego Śląska, ale i Polski”. – dr. Marek Zawadka, Dyrektor Muzeum Historycznego w Lubinie.
W wersji drukowanej wydawnictwo liczy 112 stron.

Zobacz online