Solidarność w Zagłębiu Miedziowym
z perspektywy 40-lecia

29.09.2020

Sesja popularno-naukowa W 2020 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” obchodził 40. rocznicę powstania. Z tej okazji w Lubinie odbyła się sesja popularno-naukowa. Zorganizowały ją Kancelaria Sejmu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej, w przygotowaniach uczestniczyło Muzeum Historyczne w Lubinie. Honorowym gościem sesji była Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, która przypomniała: – „Solidarność” nie była tylko […]

Zapomniana Wielka
Wojna 1914–1918

12.09.2020

Muzeum Historyczne w Lubinie od początku dużą część swojej działalności koncentruje wokół Wielkiej Wojny. Temu momentowi historii, który na zawsze odmienił świat, poświęcone są wystawy, rekonstrukcje historyczne, publikacje oraz konferencje naukowe. Jedna z nich odbyła się 12 września 2020 roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. W lubińskim ratuszu w sobotnie popołudnie 12 września 2020 roku […]

A jednak kolej! 2
Kolej wobec kryzysów

18.09.2019 – 19.09.2019

Już po raz drugi Muzeum Historyczne w Lubinie gościło naukowców zajmujących się koleją – historyków, geografów oraz przedstawicieli innych dziedzin. Konferencja „A jednak kolej 2” (18–19 września 2019 roku) miała podtytuł „Kolej wobec kryzysów”. Wygłoszone referaty dotyczyły zarówno kryzysów samej kolei, jak i jej roli w sytuacjach kryzysowych.

Lubin na szlaku
dolnośląskich budynków sakralnych

30.11.2018

Muzeum Historyczne w Lubinie było partnerem organizowanego przez Stowarzyszenie „Lubin i okolice” kolejnego spotkania w ramach cyklu konferencji promujących region.

Konferencja naukowa
„A jednak kolej! Historyczne i współczesne uwarunkowania rozwoju transportu”

19.09.2018 – 20.09.2018

Muzeum Historyczne w Lubinie wraz z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu zorganizowało kolejną konferencję naukową. Tym razem historycy skupili się na zagadnieniach związanych z transportem kolejowym oraz rzecznym. Rozmawiali o roli, jaką w rozwoju przemysłowym (m.in. w górnictwie), a także w turystyce odegrały kolej oraz żegluga śródlądowa.

Społeczno-gospodarczy
bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku

18.05.2018 – 20.05.2018

Muzeum Historyczne w Lubinie gościło 77 historyków z najważniejszych ośrodków badawczych ze wszystkich regionów Polski. Naukowcy spotkali się, by dyskutować o społeczno-gospodarczym bilansie otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku.

Lubin na szlaku
dolnośląskich zabytków – konferencja promująca region

21.12.2017

Muzeum Historyczne w Lubinie było partnerem Stowarzyszenia „Lubin i okolice” podczas organizowanego już po raz trzeci spotkania promującego region.

Muzeum –
wiedza i wyobraźnia

24.05.2017 – 25.05.2017

W dniach 24–25 maja 2017 roku Muzeum Historyczne w Lubinie zorganizowało ogólnopolską konferencję naukową pn. „Muzeum – wiedza i wyobraźnia”