Postacie i instytucje. Gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji na ziemiach polskich przed 1939 rokiem

red. Krzysztofa Popiński, Sylwia Straszak-Chandohy

To pierwszy tom zbioru referatów wygłoszonych podczas podczas XIV Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Książka ukazała się w serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie. Poświęcona jest zagadnieniu edukacji. Prace przedstawiają różne inicjatywy w zakresie kształcenia na ziemiach polskich z przełomu XIX i XX w., które tworzyły podstawy przyszłego narodowego systemu edukacji. W publikacji opisane są zarówno konkretne instytucje (np. wkład Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych w rozwój edukacji w Starachowicach w okresie międzywojennym), jak i szczeble szkolnictwa (m.in. szkolnictwo handlowe, naftowe, zawodowe), a także sylwetki nauczycieli (np. Jan Sztolcman – ornitolog, podróżnik, działacz myśliwski, nauczyciel myśliwych). Tom zawiera trzynaście tekstów poświęconych edukacji na ziemiach polskich przed 1939 r.