Kolej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1949.Odbudowa i funkcjonowanie w cieniu militaryzacji

Bartosz Kruk

Publikacja opowiada o początkach polskiego kolejnictwa na Dolnym Śląsku. Opowieść tę poprzedza rozdział poświęcony rozwojowi transportu żelaznego na terenie, który był kolebką kolejnictwa w Europie Środkowej w XIX wieku. To na tych ziemiach w 1842 r. powstała pierwsza linia kolejowa łącząca Wrocław z Oławą. Na ówczesnych rubieżach Niemiec budowa torów szła pełna parą i przed II wojną światową skomunikowane w ten sposób były niemal wszystkie ważniejsze miejscowości tego regionu. Gdy w 1945 roku Dolny Śląsk stał się częścią państwa polskiego tworząca się polska administracja musiała się zmierzyć nie tylko z nową organizacją, ale także z ogromem zniszczeń wojennych, demontażami i odbudową infrastruktury oraz taboru. Książka opisuje warunki, w jakich podróżowało się pociągami w latach 1945–1949 oraz zadania transportu kolejowego w tamtym okresie. Należały do nich m.in. przewozy ludności polskiej z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie w ramach akcji „Wisła”, transport reemigrantów z Jugosławii i Francji czy Niemców wysiedlonych z terenu Dolnego Śląska.

Książka do nabycia stacjonarnie w siedzibie muzeum (ul. Rynek 23) lub online pod adresem mailowym: infopunkt@muzeum.lubin.pl