A jednak kolej! Historyczne i współczesne uwarunkowania rozwoju transportu

red. Tomasz Przerwa, Dawid Keller, Bartosz Kruk

To zawierająca 13 artykułów publikacja na temat historycznych i współczesnych uwarunkowań rozwoju transportu kolejowego. Lektura obowiązkowa dla wszystkich miłośników pociągów i lokomotyw. W zbiorze wydanym przez Muzeum Historyczne w Lubinie znalazły się referaty wygłoszone podczas pierwszej lubińskiej konferencji poświęconej kolejnictwu, która odbyła się w dniach 19–20 września 2018 roku. Książka odnosi się do przemian, jakie zachodzą w ostatnich latach w polskiej gospodarce i zmian, w których transport kolejowy ma niebagatelne znaczenie. Przypomina też dzieje tego ważnego i na nowo docenianego środka transportu. Czytelnik dowie się m.in., jaką rolę pełniły przewozy osobowe w pierwszych latach „ery kolejowej” na Śląsku, jakie zadania miała kolej w kontekście zagadnień militarnych czy też jak kwestie transportowe wpływały na rozwój osadnictwa w powiecie legnickim.

Książka do nabycia stacjonarnie w siedzibie muzeum (ul. Rynek 23) lub online pod adresem mailowym: infopunkt@muzeum.lubin.pl

Zobacz online