Autobiografia bez patosu

W październiku 2020 roku w serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie (zeszyt 16) ukazała się wierszowana książka Zbigniewa Szury, genareała brygady w stanie spoczynku – „Autobiografia bez patosu”. We wstępie autor wyjaśnia, że książka powstała w wyniku postu zamieszczonego na Facebook na profilu „Jednostka Wojskowa 2894. Ocalić od zapomnienia”. Zainspirowany wpisem postanowił opisać służbę wojskową, którą pełnił jako młody oficer w pułku czołgów na stanowisku dowódcy plutonu i dowódcy kompanii. W trakcie pisania postanowił jednak nie ograniczać się tylko do początków swojej służby wojskowej. W efekcie gen. Zbigniew Szura przedstawił nie tylko swoją 36-letnią drogę zawodową, a także działalność, jaką prowadzi na emeryturze, na którą przeszedł 12 lat temu.

Wierszowaną biografię poprzedzają wspomnienia z czasów nauki w Technikum Elektrycznym w Mielcu. Poetycka opowieść przywołuje wiele postaci z otoczenia generała. Podzielona jest na części, według jednostek, w których służył, oraz szkół wojskowych, które kończył. Kolejne strofy dotyczą przeżyć bohatera w Gubinie, Poznaniu, Warszawie, Kożuchowie, Żaganiu, Wrocławiu, Krośnie Odrzańskim i Krakowie. Opisując działalność społeczną na emeryturze, gen. Zbigniew Szura przedstawia m.in. działalność Muzeum Tradycji Polskich Wojsk Pancernych w Żaganiu, które powstało z inicjatywy gen. Mirosława Różańskiego, a także o współpracy z Lubinem i wsparciu, jakiego tej instytucji udzielił prezydent Lubina Robert Raczyński. W tomiku znalazły się też zwrotki poświęcone pamięci o gen. Stanisławie Maczku i Maczkowcach. Autor zrelacjonował m.in. nadanie imienia legendarnego dowódcy lubińskiej Szkole Podstawowej nr 14 oraz obwodnicy miasta.

Wydana przez Muzeum Historyczne w Lubinie publikacja zawiera obszerny wybór zdjęć z archiwum prywatnego gen. Zbigniewa Szury.

Książka do nabycia stacjonarnie w siedzibie muzeum (ul. Rynek 23) lub online pod adresem mailowym: infopunkt@muzeum.lubin.pl

Zobacz online