Ścieżka edukacyjna
Wielka Wojna

Park Leśny to miejsce, gdzie można bliżej poznać m.in. historię pierwszej wojny światowej. Pomiędzy drzewami kryją się nie tylko świetnie zachowane pozostałości po dawnej strzelnicy artyleryjskiej, ale także część plenerowa Muzeum Historycznego.

Okupacja sowiecka
Polski 1939–1993

Na terenie Parku Leśnego znajdują się cztery bunkry wybudowane po II wojnie światowej przez stacjonujące
w Lubinie do połowy lat 60. wojska radzieckie. Po ponad 40 latach nieużywania bunkry zostały oczyszczone, odremontowane i zaadaptowane na sale wystawiennicze
przez Muzeum Historyczne w Lubinie.

W obcych mundurach.
Polacy – jeńcy I wojny światowej

Wystawa prezentuje losy żołnierzy polskiego pochodzenia, którzy walcząc w ramach armii zaborczych w latach I wojny światowej, nierzadko stawali naprzeciw siebie na polu walki, a po przegranej bitwie  trafiali do niewoli w różnych państwach. Ich dzieje pokazane zostały na szerokim tle sytuacji na świecie w chwili wybuchu i w trakcie światowego konfliktu z lat 1914–1918. Ekspozycja na konkretnych przykładach przedstawia sytuacje, w jakich znalazło się ok. 400 tys. Polaków – żołnierzy państw […]