Ścieżka edukacyjna
Wielka Wojna

Park Leśny to miejsce, gdzie można bliżej poznać m.in. historię pierwszej wojny światowej. Pomiędzy drzewami kryją się nie tylko świetnie zachowane pozostałości po dawnej strzelnicy artyleryjskiej, ale także część plenerowa Muzeum Historycznego.

Okupacja sowiecka
Polski 1939–1993

Na terenie Parku Leśnego znajdują się cztery bunkry wybudowane po II wojnie światowej przez stacjonujące
w Lubinie do połowy lat 60. wojska radzieckie. Po ponad 40 latach nieużywania bunkry zostały oczyszczone, odremontowane i zaadaptowane na sale wystawiennicze
przez Muzeum Historyczne w Lubinie.