Autobiografia bez patosu

W październiku 2020 roku w serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie (zeszyt 16) ukazała się wierszowana książka Zbigniewa Szury, genareała brygady w stanie spoczynku – „Autobiografia bez patosu”. We wstępie autor wyjaśnia, że książka powstała w wyniku postu zamieszczonego na Facebook na profilu „Jednostka Wojskowa 2894. Ocalić od zapomnienia”. Zainspirowany wpisem postanowił opisać służbę wojskową, którą pełnił jako młody oficer w pułku czołgów na stanowisku dowódcy plutonu i dowódcy […]

Kolej na Dolnym Śląsku
w latach 1945–1949.Odbudowa i funkcjonowanie w cieniu militaryzacji

Bartosz Kruk Publikacja opowiada o początkach polskiego kolejnictwa na Dolnym Śląsku. Opowieść tę poprzedza rozdział poświęcony rozwojowi transportu żelaznego na terenie, który był kolebką kolejnictwa w Europie Środkowej w XIX wieku. To na tych ziemiach w 1842 r. powstała pierwsza linia kolejowa łącząca Wrocław z Oławą. Na ówczesnych rubieżach Niemiec budowa torów szła pełna parą i przed II wojną światową skomunikowane w ten sposób były niemal wszystkie ważniejsze miejscowości tego regionu. Gdy w 1945 […]

Ewolucje systemu.
Gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji w czasach Polski Ludowej i współcześnie

red. Robert Klementowski, Krzysztof Popiński Drugi tom zbioru referatów wygłoszonych podczas XIV Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Książka ukazała się w serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie. Zawiera piętnaście referatów dotyczących edukacji na ziemiach polskich po 1945 roku. W krajach komunistycznych po drugiej wojnie światowej prowadzeniem szkolnictwa zajęło się państwo. Edukacja stała się częścią większej scentralizowanej polityki gospodarczej i społecznej. W publikacji opisano takie […]

Postacie i instytucje.
Gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji na ziemiach polskich przed 1939 rokiem

red. Krzysztofa Popiński, Sylwia Straszak-Chandohy To pierwszy tom zbioru referatów wygłoszonych podczas podczas XIV Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Książka ukazała się w serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie. Poświęcona jest zagadnieniu edukacji. Prace przedstawiają różne inicjatywy w zakresie kształcenia na ziemiach polskich z przełomu XIX i XX w., które tworzyły podstawy przyszłego narodowego systemu edukacji. W publikacji opisane są zarówno konkretne instytucje (np. wkład Towarzystwa […]


Rocznik muzealny’19

red. Justyna Karlińska Zachęcamy do lektury drugiego numeru „Rocznika muzealnego” podsumowującego kolejny (2019) rok funkcjonowania Muzeum Historycznego w Lubinie. W wydawnictwie tym Czytelnicy znajdą kompleksowy opis działalności placówki, a więc informacje na temat warsztatów i zajęć edukacyjnych, konferencji i publikacji naukowych, a przede wszystkim relacje z licznych wystaw oraz imprez organizowanych przez muzeum. Zobacz online

Zbrodnia Lubińska
w komiksach

Od tamtej tragedii minęły już prawie cztery dekady. Był ostatni dzień wakacji, 31 sierpnia 1982 roku, gdy po godzinie 15 na ulicach Lubina zaczęli się gromadzić mieszkańcy, by pokojowo zaprotestować przeciwko władzy, domagać się wolności i wypuszczenia z więzień internowanych. Podobnie było w wielu miastach Polski. W całym kraju ludzie w ten sposób wspominali podpisane dwa lata wcześniej Porozumienia Sierpniowe. Jednak tylko w Lubinie tamten dzień przyniósł śmierć… […]

Społeczny bilans otwarcia
polskiej niepodległości w 1918 roku

red. Tomasz Głowiński, Marek Zawadka Społeczny bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku to drugi tom wydawnictwa pokonferencyjnego podzielony na części dotyczące instytucji, struktury społecznej oraz struktury narodowościowo-wyznaniowej odrodzonego państwa polskiego. Z książki dowiemy się m.in., jak działał system giełd pieniężnych czy polski system podatkowy, jakie postawy Polacy zajmowali wobec zmian gospodarczych w 1918 roku, jak wyglądała struktura narodowościowa i wyznaniowa społeczeństwa w Polsce […]

Gospodarczy bilans otwarcia
polskiej niepodległości w 1918 roku

red. Tomasz Głowiński, Marek Zawadka Gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 rokuto pierwsza z dwóch publikacji pokonferencyjnych wydana w serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie. Referaty znajdujące się w obu tomach wygłoszone zostały podczas XIV Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Pierwszy tom skoncentrowany na zagadnieniach gospodarczych podzielony jest na trzy działy dotyczące sektora wielkoprzemysłowego, drobnotowarowego i infrastruktury. Czytelnik znajdzie w nim teksty m.in. o przemyśle zbrojeniowym, […]