A jednak kolej!
II Kolej wobec kryzysów

A jednak kolej! II Kolej wobec kryzysów pod redakcją Tomasza Przerwy, Dawida Kellera i Bartosza Kruka jest drugim tomem pokonferencyjnym. Książka ukazała się w 2020 roku. Poświęcona jest trudnym momentom w rozwoju kolei żelaznej, przede wszystkim konfrontacji z transportem samochodowym. „Kryzysowe zjawiska towarzyszyły kolei od początku jej dziejów, tyle że ich charakter, zasięg i skutki były zgoła inne. (…) W zasadzie należałoby mówić o stałym dopasowywaniu się […]

A jednak kolej!
Historyczne i współczesne uwarunkowania rozwoju transportu

red. Tomasz Przerwa, Dawid Keller, Bartosz Kruk To zawierająca 13 artykułów publikacja na temat historycznych i współczesnych uwarunkowań rozwoju transportu kolejowego. Lektura obowiązkowa dla wszystkich miłośników pociągów i lokomotyw. W zbiorze wydanym przez Muzeum Historyczne w Lubinie znalazły się referaty wygłoszone podczas pierwszej lubińskiej konferencji poświęconej kolejnictwu, która odbyła się w dniach 19–20 września 2018 roku. Książka odnosi się do przemian, jakie zachodzą w ostatnich latach […]

Światy
Równoległe II

Światy równoległe II to publikacja stanowiąca katalog do wystawy o tym samym tytule, zaprezentowanej w Galerii Zamkowej w dniach od 5 do 30 kwietnia 2019 roku. Zostały w niej zebrane prace twórców skupionych wokół Autorskiego Laboratorium Fotografii założonego w 2015 roku we Wrocławiu przez Piotra Komorowskiego. Prezentowane w katalogu fotografie opatrzone zostały tekstem Ireny Polit. Zobacz online


Rocznik muzealny 2018

red. Agata Grzelińska, Justyna Karlińska, Emilia Polewczyk Rocznik muzealny to publikacja przedstawiającą działalność Muzeum Historycznego w Lubinie w skali roku. Pierwszy numer zawiera podsumowanie działań placówki prowadzonych w 2018 roku. Wydawnictwo opracowane przez pracowników muzeum w syntetyczny sposób opisuje działalność edukacyjną, naukową oraz wystawienniczą, a także przedstawia krótkie relacje z wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez placówkę z zachowaniem układu chronologicznego. Zobacz online

Kalendarz Polska
1918–2018

Pierwsza przygotowana przez Muzeum Historyczne w Lubinie publikacja to kalendarz na 2018 rok, ukazujący bardzo ważny okres – stulecie państwa polskiego. – Przedstawienie stu lat na zaledwie dwunastu kartach okazało się sporym wyzwaniem, dlatego zdecydowaliśmy się pokazać to, z czego wszyscy jesteśmy dumni: budowę portu w Gdyni i Zagłębia Miedziowego, wydarzenia związane z „Solidarnością” czy wreszcie sukcesy sportowe – mówił dr Marek Zawadka, dyrektor Muzeum Historycznego […]