Marek Zawadka, Agata Grzelińska


35–lecie Zbrodni Lubińskiej

Wydawnictwo przedstawia zapis kolejnej wizyty w Lubinie najważniejszych osób w państwie – Prezydenta Andrzeja Dudy, Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło oraz pozostałych przedstawicieli rządu. Celem wizyty był udział zaproszonych gości w obchodach 35-lecia Zbrodni Lubińskiej. Prezentowana publikacja to relacja z obchodów, podczas których zaproszeni goście oddali hołd mieszkającym w pierwszych latach 80. XX wieku mieszkańcom miasta Lubina i okolic. Zobacz online

Justyna Karlińska, Marek Zawadka


5,5 lat Muzeum Historycznego w Lubinie

„5,5 lat Muzeum Historycznego w Lubinie. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju samorządowej jednostki kultury na przykładzie Muzeum Historycznego w Lubinie” Publikacja przybliża powstanie oraz pierwsze lata funkcjonowania Muzeum Historycznego w Lubinie. Składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono rozważania teoretyczne, czyli podstawy działania muzeów jako organizacji oraz środowisko ich funkcjonowania. Rozdział drugi – zasadniczy – poświęcono powstaniu i organizacji Muzeum Historycznego w Lubinie. Dlaczego muzeum powstało […]

red. Justyna Karlińska


Rocznik Muzealny 2021

Na początku 2022 roku ukazał się kolejny, czwarty numer rocznika, przygotowanego przez pracowników Muzeum Historycznego w Lubinie. Bogato ilustrowane wydawnictwo zawiera syntetyczne informacje na temat działalności muzeum w 2021 roku, w tym opisy zorganizowanych wystaw, przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, wydanych publikacji, statystyk oraz wielu innych działań związanych z funkcjonowaniem Muzeum Historycznego w Lubinie. Zobacz online

Piotr Bieruta


Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie. Historia – działalność

Publikacja przedstawia historię działalności nieistniejącego już Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe”, jego bogaty dorobek wystawienniczy, edukacyjny, wydawniczy, naukowy. Przez lata Ośrodek zorganizował kilka tysięcy wydarzeń kulturalnych, niektóre z nich – w nieco zmienionej formule – kontynuowane są przez Muzeum Historyczne w Lubinie, które powstało z połączenia obu instytucji. Książka do nabycia stacjonarnie w siedzibie muzeum (ul. Rynek 23) lub online pod adresem mailowym: infopunkt@muzeum.lubin.pl Zobacz online

red. Kamil Dworaczek, Tomasz Głowiński


Tej walki nie możemy przegrać!Strajki, protesty i bunty w II.połowie XX i XXI wieku – perspektywa gospodarcza i społeczna

Drugi tom zawiera 15 referatów wygłoszonych w dniach 11–12 maja 2021 roku w Sobótce podczas XVI Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Można w nim przeczytać m.in. o protestach społecznych w 1956 i 1970 roku w województwie rzeszowskim widzianych oczami jego mieszkańców, o gospodarczych i społecznych uwarunkowaniach Grudnia 1970, o zapomnianym strajku w czerwcu 1976 roku w województwie szczecińskim, strajkach w opolskim w 1980 roku, genezie protestów przedsiębiorców w Polsce po 1989 roku czy protestach […]

red. Tomasz Głowiński, Marek Zawadka


Żądamy pracy dla naszych ojców!Strajki, protesty i bunty od epoki nowożytnej po połowę XX wieku – perspektywa gospodarcza i społeczna 

W pierwszym tomie wydawnictwa pokonferencyjnego znajdują się referaty wygłoszone podczas kolejnej, XVI edycji Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą, która odbyła się w dniach 11–12 maja 2021 roku w Sobótce. W książce przedstawiono m.in. konflikty na wsi polskiej w I Rzeczypospolitej oczami wybranych autorów poradników agronomicznych z XVI i XVII wieku, genezę, przebieg i konsekwencję strajków lwowskich w XIX i na początku XX wieku, społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu partyzanckiego na tyłach armii Admirała […]

red. Tomasz Głowiński


Na gruzach starego świata.Rok 1945 z perspektywy gospodarczej i społecznej 

Drugi tom referatów wygłoszonych podczas XV Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą, które odbyły się w dniach 22–24 maja 2020 roku przedstawia trudną, powojenną rzeczywistość. Teksty dotyczą m.in. problemu reparacji wojennych po obu wojnach światowych, cenzury roku 1945 w polskiej polityce społecznej, początków procesu nacjonalizacji kapitału, przemysłu tytoniowego w Polsce, szkolnictwa wyższego w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Można także zapoznać się z uwagami […]

red. Robert Klementowski


Polska w nowej rzeczywistości.Rok 1945 z perspektywy gospodarczej i społecznej 

Pierwszy tom zawiera referaty wygłoszone podczas XV Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą w dniach 22–24 maja 2020 roku w Sobótce. Poświęcony został przemianom jakie Polakom przyniósł 1945 rok w sferach gospodarczej i społecznej. Przeczytamy w nim m.in. o strukturach organizacyjnych przemysłu naftowego i maszynowego, początkach Pafawagu, odbudowie i funkcjonowaniu kolei na Dolnym Śląsku, Piławskim Zakładzie Przemysłu Odzieżowego, starym Zagłębiu Miedziowym, czy sytuacji zabytków wrocławskich i dolnośląskich w 1945 roku.