Solidarność w Zagłębiu Miedziowym z perspektywy 40-lecia
29.09.2020

Sesja popularno-naukowa

W 2020 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” obchodził 40. rocznicę powstania. Z tej okazji w Lubinie odbyła się sesja popularno-naukowa. Zorganizowały ją Kancelaria Sejmu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej, w przygotowaniach uczestniczyło Muzeum Historyczne w Lubinie.

Honorowym gościem sesji była Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, która przypomniała: – „Solidarność” nie była tylko związkiem zawodowym. To było dążenie do wolności słowa, przekonań. Był to ruch o wiele poważniejszy niż tylko walka o prawa pracownicze. Szesnaście miesięcy, od połowy 1980 do 1982 r., zrobiło swoje. Już nic nie mogło nas pokonać. Przekonaliśmy ludzi, że jesteśmy siłą.

W obradach wzięli udział m.in.: Ewa Szymańska i Wojciech Zubowski, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Bogdan Orłowski, przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, Józef Czyczerski, przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”, dr Andrzej Drogoń, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, prof. Włodzimierz Suleja, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN, Adam Babuśka, starosta legnicki, Aneta Kucharczyk, starosta powiatu jaworskiego, a także związkowcy i dawni opozycjoniści, historycy i samorządowcy.

Sesję, której przebieg moderował prof. Tadeusz Wolsza, otworzył Bogdan Orłowski. Jako pierwsza wygłosiła przemówienie Elżbieta Witek, następnie głos zabrali: prof. Włodzimierz Suleja, Łukasz Sołtysik oraz dr Grzegorz Waligóra z wrocławskiego oddziału IPN. Podczas sesji zaprezentowano III i IV tom Encyklopedii Solidarności, w których znajdują się sylwetki działaczy związkowych z Zagłębia Miedziowego. Kolejny punkt programu to dyskusja panelowa „Świadectwa oporu” z udziałem Elżbiety Witek, Józefa Czyczerskiego, Anetty Wajman, Włodzimierza Brody i Mieczysława Krzywego.

Na zakończenie dr Andrzej Drogoń stwierdził, że „Solidarność” to batalia o świadomość. – To przede wszystkim potężny ruch. Ruch odwiecznej idei – powiedział, zamykając sesję.

Po sesji Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek złożyła kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Ofiar Lubina ’82 oraz odwiedziła Muzeum Historyczne w Lubinie, gdzie obejrzała wystawę „Zbrodnia Lubińska”.