Na ratunekgospodarce
14-16.09.2023

Konferencja Naukowa: „Na ratunek gospodarce: odbudowa, stabilizacja i kreowanie ścieżek rozwoju gospodarki w okresie XIX–XX wieku”

Lubin 14–16 września 2023 r.

W dniach 14–16 września 2023 roku odbędzie się konferencja naukowa pod tytułem „Na ratunek gospodarce: odbudowa, stabilizacja i kreowanie ścieżek rozwoju gospodarki w okresie XIX–XX wieku”. Wydarzenie organizuje Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej oraz Muzeum Historyczne w Lubinie.

Konferencja jest wyjątkową okazją do dyskusji nad kluczowymi aspektami rozwoju gospodarczego w okresie od XIX do XX wieku. Wśród tematów, które zostaną poruszone, znajdują się m.in. kwestie związane z odbudową gospodarki po różnych kryzysach, procesami stabilizacji oraz tworzeniem ścieżek rozwoju, które miały znaczący wpływ na kształtowanie współczesnych społeczeństw.

Konferencja zgromadzi wybitnych naukowców, jak i praktyków z dziedziny historii gospodarczej, ekonomii oraz dziedzin pokrewnych. Uczestnicy będą mieli okazję wymieniać poglądy, zaprezentować swoje badania oraz nawiązać nowe kontakty naukowe.

Główne informacje o konferencji:

  • Data: 14–16 września 2023 roku
  • Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości w Ogrodzie Zoologicznym w Lubinie (14–15.09.2023), Ratusz w Lubinie (16.09.2023)
  • Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej oraz Muzeum Historyczne w Lubinie