Konferencja naukowa„A jednak kolej! Historyczne i współczesne uwarunkowania rozwoju transportu”
19–20.09.2018

Muzeum Historyczne w Lubinie wraz z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu zorganizowało kolejną konferencję naukową. Tym razem historycy skupili się na zagadnieniach związanych z transportem kolejowym oraz rzecznym. Rozmawiali o roli, jaką w rozwoju przemysłowym (m.in. w górnictwie), a także w turystyce odegrały kolej oraz żegluga śródlądowa.

Wśród kilkunastu prelegentów z całego kraju byli naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Gdańskiej, Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Historycznego w Lubinie czy Muzeum Śląskiego w Katowicach. Przedstawili najnowsze ustalenia na temat historii kolejnictwa w szerokim kontekście społecznym i w relacji do innych środków transportu.

Konferencja pt. „Historyczne i współczesne uwarunkowania rozwoju transportu” zapoczątkowała regularny cykl spotkań pod hasłem „A jednak kolej!” poświęconych dziejom transportu.