A jednak kolej!IV Kolej wobec granicy. Kolej jako miejsce graniczne 
16.11.2022

Dnia 16 listopada 2021 roku odbyła się czwarta edycja konferencji naukowej z cyklu A jednak kolej! Tym razem spotkanie dla słuchaczy miało charakter online. Organizatorami byli: Muzeum w Chorzowie, Muzeum Hutnictwa (w organizacji), Wrocławski Odział Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytet Wrocławski oraz Muzeum Historyczne w Lubinie.

Podczas dwudniowej konferencji, która odbyła się w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie wygłoszonych zostało 39 referatów. Zagadnienia podejmowane przez prelegentów dotyczyły: ruchu granicznego międzynarodowego (m.in. przepisów, taboru, znaczenia dla życia społecznego i gospodarczego); relacji między kolejami w państwach graniczących ze sobą; tranzytu międzynarodowego, w tym przewozu wojsk przez kraje trzecie; zabezpieczenia kolejowych przejść granicznych i transgranicznych linii kolejowych; stacji granicznych (ich historii, infrastruktury dworców, opieki konserwatorskiej); stacji kolejowej jako miejsca granicznego, także w ujęciu antropologicznym i literaturoznawczym; styku kolei głównych i lokalnych, kolei i innych środków transportu czy porozumień między państwami wpływającymi na międzynarodowy ruch kolejowy.