Zakup skanera wielkoformatowego do BCZM

W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury 2023, Muzeum Historyczne w Lubinie pozyskało dofinansowanie w kwocie 160 000 zł na zakup skanera wielkoformatowego A1+. Skaner jest używany w Bibliotece Cyfrowej Zagłębia Miedziowego, która jest częścią Muzeum Historycznego w Lubinie. Skaner służy do zbierania, zarchiwizowania, opisania i udostępniania w jednym miejscu materiałów dokumentujących historię i rozwój regionu. Cyfryzacja zasobów tj. dokumentów technicznych budynków czy obiektów zabytkowych, archiwalnych mapy, […]