wystawa plenerowa


Trzech generałów — wystawa plenerowa z katalogiem

18.05–31.10.2024

W ramach Programu „Niepodległa” finansowanego ze środków Biura „Niepodległa”, Muzeum Historyczne w Lubinie otrzymało dofinansowanie w kwocie 63 600 zł na realizację projektu pn. „Trzech generałów — wystawa plenerowa z katalogiem”. Projekt ma na celu kultywowanie pamięci o 85. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, zaznajomienie mieszkańców Lubina z historią Polski oraz przypomnienie, czym jest walka o wolność i polski patriotyzm. Wystawa poświęcona jest sylwetkom 3 najwybitniejszych polskich dowódców z tego okresu: gen. […]

ORP Orzeł
jako stała wystawa muzealna

W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wspieranie Działań Muzealnych 2023, Muzeum Historyczne w Lubinie pozyskało dofinansowanie w kwocie 180 000 zł na stworzenie stałej wystawy muzealnej pn. ORP Orzeł. Nie powrócił. Głównym założeniem wystawy jest stworzenie pierwszej w Polsce, lądowej ekspozycji ukazującej wnętrze polskiego okrętu podwodnego z okresu II wojny światowej. Oprócz samego wnętrza okrętu wykonanego w skali 1:1, na wystawie będzie można zobaczyć historię Polskiej […]

30. rocznica
wycofania wojsk sowieckich z Polski na mapach i w dokumentach

W 2023 r. przypada 30. rocznica wycofania wojsk sowieckich z Dolnego Śląska i pozostałych terenów Polski. Muzeum Historyczne w Lubinie pozyskało dofinansowanie w kwocie 43 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2023 na digitalizację map sztabowych Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej (PGWAR) oraz sowieckich czasopism „Znamia Pobiedy”. Wspomniane mapy oraz czasopisma mają regionalną wartość historyczną, która stanowi część dziedzictwa kulturowego regionu Zagłębia […]

Wydanie
publikacji „Mały Tomik Wielkich Odkrywców Lubina, część I”

Tytuł zadania: Wydanie publikacji „Mały Tomik Wielkich Odkrywców Lubina, część I” W ramach rządowego programu „Literatura” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury, Muzeum Historyczne w Lubinie otrzymało dofinansowanie w kwocie 22 000 zł na wydanie publikacji dla dzieci i młodzieży pn. „Mały Tomik Wielkich Odkrywców Lubina, część I”. Założeniem projektu jest popularyzacja historii miasta Lubina i regionu wśród dzieci, […]


Zakup skanera wielkoformatowego do BCZM

W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury 2023, Muzeum Historyczne w Lubinie pozyskało dofinansowanie w kwocie 160 000 zł na zakup skanera wielkoformatowego A1+. Skaner jest używany w Bibliotece Cyfrowej Zagłębia Miedziowego, która jest częścią Muzeum Historycznego w Lubinie. Skaner służy do zbierania, zarchiwizowania, opisania i udostępniania w jednym miejscu materiałów dokumentujących historię i rozwój regionu. Cyfryzacja zasobów tj. dokumentów technicznych budynków czy obiektów zabytkowych, archiwalnych mapy, […]

wystawa czasowa

Powstanie Styczniowe
1200 bitew do polskości

01.05–31.10.2023

Od 01.05.2023 r., w Parku Leśnym w Lubinie została udostępniona nowa wystawa plenerowa pn. „Powstanie Styczniowe – 1200 bitew do polskości”. Ekspozycja składa się z 16 flag oraz 16 ławek dedykowanych najważniejszym postaciom i bitwom Powstania Styczniowego. Każda flaga ma swoje odzwierciedlenie w ławce, a obok każdej ławki ustawiony zostanie pulpit z informacjami na temat danej postaci lub bitwy. Projekt ma na celu kultywowanie pamięci o Powstaniu, zaznajomienie, w szczególności dzieci i młodzieży z historią […]