Zakup skanera wielkoformatowego do BCZM

W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury 2023, Muzeum Historyczne w Lubinie pozyskało dofinansowanie w kwocie 160 000 zł na zakup skanera wielkoformatowego A1+. Skaner jest używany w Bibliotece Cyfrowej Zagłębia Miedziowego, która jest częścią Muzeum Historycznego w Lubinie. Skaner służy do zbierania, zarchiwizowania, opisania i udostępniania w jednym miejscu materiałów dokumentujących historię i rozwój regionu. Cyfryzacja zasobów tj. dokumentów technicznych budynków czy obiektów zabytkowych, archiwalnych mapy, plakatów wydarzeń kulturalno-sportowych, archiwalnych czasopism, kronik i albumów o niestandardowych formatach umożliwi trwałą archiwizację dokumentów, ich szerokie udostępnienie oraz zabezpieczanie przed zniszczeniem. Jest to trzecie tego typu urządzenie w Polsce.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Infrastruktura Kultury 2023 w ramach zadania Zakup skanera wielkoformatowego do Biblioteki Cyfrowej Zagłębia Miedziowego”

Całkowity koszt zadania – 215 852,00 zł, 

Kwota dofinansowania – 160 000 zł.