30. rocznicawycofania wojsk sowieckich z Polski na mapach i w dokumentach

W 2023 r. przypada 30. rocznica wycofania wojsk sowieckich z Dolnego Śląska i pozostałych terenów Polski. Muzeum Historyczne w Lubinie pozyskało dofinansowanie w kwocie 43 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2023 na digitalizację map sztabowych Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej (PGWAR) oraz sowieckich czasopism „Znamia Pobiedy”. Wspomniane mapy oraz czasopisma mają regionalną wartość historyczną, która stanowi część dziedzictwa kulturowego regionu Zagłębia Miedziowego, jak i Polski. W ramach otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do dorobku kulturalnego, Muzeum Historyczne w Lubinie nieodpłatnie udostępni ten kawałek, tak ważnej dla naszego regonu historii, która ukształtowała przyszłość wielu pokoleń. Zdigitalizowane obiekty zostaną udostępnione bezpłatnie w Bibliotece Cyfrowej Zagłębia Miedziowego (www.bibliotekamiedziowa.pl), która jest częścią Muzeum Historycznego w Lubinie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.