Wydaniepublikacji „Mały Tomik Wielkich Odkrywców Lubina, część I”

Tytuł zadania: Wydanie publikacji „Mały Tomik Wielkich Odkrywców Lubina, część I”

W ramach rządowego programu „Literatura” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury, Muzeum Historyczne w Lubinie otrzymało dofinansowanie w kwocie 22 000 zł na wydanie publikacji dla dzieci i młodzieży pn. „Mały Tomik Wielkich Odkrywców Lubina, część I”. Założeniem projektu jest popularyzacja historii miasta Lubina i regionu wśród dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności. Wydanie publikacji, pozwoli zdobyć wiedzę o ważnych miejscach i wydarzeniach z przeszłości. Będzie także źródłem inspiracji do poznawania tradycji, pielęgnowania tożsamości kulturowej i regionalnej oraz ich wpływu na obecny stan miasta. Publikacja w formie książeczki to początek historycznej wędrówki w poznawaniu regionu i miasta Lubina oraz jego najdawniejszych dziejów przez najmłodszych odbiorców, mieszkańców powiatu lubińskiego.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.