Powstanie Styczniowe1200 bitew do polskości
wystawa czasowa
01.05–31.10.2023

Od 01.05.2023 r., w Parku Leśnym w Lubinie została udostępniona nowa wystawa plenerowa pn. „Powstanie Styczniowe – 1200 bitew do polskości”. Ekspozycja składa się z 16 flag oraz 16 ławek dedykowanych najważniejszym postaciom i bitwom Powstania Styczniowego. Każda flaga ma swoje odzwierciedlenie w ławce, a obok każdej ławki ustawiony zostanie pulpit z informacjami na temat danej postaci lub bitwy.

Projekt ma na celu kultywowanie pamięci o Powstaniu, zaznajomienie, w szczególności dzieci i młodzieży z historią Polski oraz przypomnienie, czym jest walka o wolność i polski patriotyzm. Powstanie Styczniowe w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe przyszłych pokoleń. Jest powstaniem zapomnianym przez obywateli (w szczególności z terenów Polski, gdzie nie miało miejsca), a które jest nieodzownym elementem dzisiejszej wolnej Polski. W walkach zginęło kilkadziesiąt tysięcy Polaków, którzy nie akceptowali aktualnego stanu rzeczy i byli na tyle zdesperowani, aby stawić czoło rosyjskiemu oprawcy. Pomimo klęski militarnej, umocniło ono polską świadomość narodową.

Wystawa udostępniona będzie bezpłatnie, 7 dni w tygodniu, od 1 maja do 31 października 2023 r., w godzinach otwarcia Parku Leśnego w Lubinie.

Wystawę można zwiedzać bezpłatnie z przewodnikiem od 15 maja 2023 r., po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 731 123 733.

Projekt dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”.