Sportw Lubinie

Ratusz, łącznik kondygnacyjny

W pierwszej części wystawa przedstawia archiwalne fotografie dokumentujące wydarzenia sportowe w Lubinie lat 70. XX wieku. Autorem zdjęć jest Krzysztof Raczkowiak. Następnie oglądać można współczesne sukcesy lubińskich drużyn sportowych oraz indywidualnych sportowców. Na wystawie prezentowane są także sportowe trofea i pamiątki.