wystawa czasowa

Okupacja sowiecka Polski 1939–1993.
Zimna wojna

17.05.2019-31.10.2019

W poradzieckich bunkrach prezentowana jest wystawa stała zatytułowana „Okupacja sowiecka Polski 1939–1993”, na którą Muzeum Historyczne w Lubinie przygotowuje nowe ekspozycję czasowe – co roku inne – zawsze tematycznie związane z pobytem Armii Czerwonej na terenie Polski. Wystawa, która została przygotowana w 2019 roku przez pracowników Muzeum Historycznego w Lubinie, przypominała o siedmiu dekadach istnienia NATO (skrót od ang. North Atlantic Treaty Organization), czyli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. W czasach […]

wystawa czasowa

Okupacja sowiecka Polski 1939–1993.
Okupacja sowiecka

17.05.2019-01.09.2019

W poradzieckich bunkrach prezentowana jest wystawa stała zatytułowana „Okupacja sowiecka Polski 1939–1993”, na którą Muzeum Historyczne w Lubinie przygotowuje nowe ekspozycję czasowe – co roku inne – zawsze tematycznie związane z pobytem Armii Czerwonej na terenie Polski. W trzech bunkrach zaprezentowano ekspozycję pt. „Okupacja sowiecka”. Multimedialna wystawa opowiadała o ponadpięćdziesięcioletniej okupacji Polski przez Związek Radziecki. Złożona była z trzech części – każda mieściła się w innym bunkrze. […]

wystawa czasowa

Okupacja sowiecka Polski 1939–1993
1945

17.05.2019-01.09.2019

W poradzieckich bunkrach prezentowana jest wystawa stała zatytułowana „Okupacja sowiecka Polski 1939–1993”, na którą Muzeum Historyczne w Lubinie przygotowuje nowe ekspozycję czasowe – co roku inne – zawsze tematycznie związane z pobytem Armii Czerwonej na terenie Polski. Opowieść o końcowym etapie II wojny światowej, o wydarzeniach takich jak Powstanie Warszawskie, zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki, zdobycie Berlina, o konferencjach w Jałcie oraz Poczdamie, a także o kapitulacji Japonii. Fotografie […]