Okupacja sowiecka Polski 1939–1993.Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej
wystawa czasowa
01.06–14.11.2021

W bunkrach nr 3 i 4 znajdowały się dwie części ekspozycji pod wspólnym tytułem „Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej”. Te części wystawy dotyczyły okupacji sowieckiej na ziemiach polskich w latach 1945–1993, a dokładniej działań Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, czyli skadrowanych wojsk  Armii  Radzieckiej  stacjonujących  na  terytorium  Polski właśnie w latach 1945–1993, których dowództwo PGWAR mieściło się na obszarze Dolnego Śląska, w Legnicy oraz Świdnicy. W tych dwóch bunkrach prezentowane były m.in. oryginalne umundurowanie radzieckich formacji wojskowych (wojsk lądowych oraz lotniczych), broń, sprzęt radiolokacyjny i wojskowe plansze dydaktyczne (bunkier nr 3) z zasadami postępowania podczas służby wojskowej, m.in.: reguły musztry.