Ratusz

Budynek ratusza w Lubinie wzniesiony został w latach 1768-1769. Obiekt powstał w miejscu istniejącego już kompleksu gotycko-renesansowych budynków. Tworzyły go powiązane ze sobą budowle: gmach ratuszowy, budynek wagi miejskiej oraz wieża. Oddany do użytku w 1769 roku ratusz w zasadniczym kształcie przetrwał do czasów obecnych. W latach 2014-2016 obiekt został wyremontowany. Od tamtej pory w ratuszu rezyduje Prezydent Miasta Lubina i Rada Miejska oraz funkcjonuje oddział Muzeum Historycznego.

Gmach ratusza jest budowlą murowaną, dwukondygnacyjną z podpiwniczeniem. Plan obiektu jest prostokątny z wydatnym ryzalitem w północnym narożu elewacji zachodniej. Układ wewnętrzny jest trzy- i czterotraktowy z dwiema sieniami prowadzącymi od północy i południa do centralnego holu i klatki schodowej. Z zewnątrz elewacje budowli dekorowane są ryzalitami zakończonymi trójkątnymi przyczółkami. W południowym przyczółku znajduje się płaskorzeźbiony fronton przedstawiający oficjalny herb Lubina z lat 1820-1945. Budynek zakończony jest wysokim, czterospadowym dachem z lukarnami i czworoboczną wieżą zegarową zakończoną cebulastym hełmem.