Rocznik Muzealny 2021

red. Justyna Karlińska Na początku 2022 roku ukazał się kolejny, czwarty numer rocznika, przygotowanego przez pracowników Muzeum Historycznego w Lubinie. Bogato ilustrowane wydawnictwo zawiera syntetyczne informacje na temat działalności muzeum w 2021 roku, w tym opisy zorganizowanych wystaw, przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, wydanych publikacji, statystyk oraz wielu innych działań związanych z funkcjonowaniem Muzeum Historycznego w Lubinie. Zobacz online


Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie. Historia – działalność

Piotr Bieruta Publikacja przedstawia historię działalności nieistniejącego już Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe”, jego bogaty dorobek wystawienniczy, edukacyjny, wydawniczy, naukowy. Przez lata Ośrodek zorganizował kilka tysięcy wydarzeń kulturalnych, niektóre z nich – w nieco zmienionej formule – kontynuowane są przez Muzeum Historyczne w Lubinie, które powstało z połączenia obu instytucji. Książka do nabycia stacjonarnie w siedzibie muzeum (ul. Rynek 23) lub online pod adresem mailowym: infopunkt@muzeum.lubin.pl Zobacz online


Tej walki nie możemy przegrać!Strajki, protesty i bunty w II.połowie XX i XXI wieku – perspektywa gospodarcza i społeczna

red. Kamil Dworaczek, Tomasz Głowiński Drugi tom zawiera 15 referatów wygłoszonych w dniach 11–12 maja 2021 roku w Sobótce podczas XVI Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Można w nim przeczytać m.in. o protestach społecznych w 1956 i 1970 roku w województwie rzeszowskim widzianych oczami jego mieszkańców, o gospodarczych i społecznych uwarunkowaniach Grudnia 1970, o zapomnianym strajku w czerwcu 1976 roku w województwie szczecińskim, strajkach w opolskim w 1980 roku, genezie protestów przedsiębiorców w Polsce po 1989 roku czy protestach obywateli w obronie zabytków […]


Żądamy pracy dla naszych ojców!Strajki, protesty i bunty od epoki nowożytnej po połowę XX wieku – perspektywa gospodarcza i społeczna 

red. Tomasz Głowiński, Marek Zawadka W pierwszym tomie wydawnictwa pokonferencyjnego znajdują się referaty wygłoszone podczas kolejnej, XVI edycji Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą, która odbyła się w dniach 11–12 maja 2021 roku w Sobótce. W książce przedstawiono m.in. konflikty na wsi polskiej w I Rzeczypospolitej oczami wybranych autorów poradników agronomicznych z XVI i XVII wieku, genezę, przebieg i konsekwencję strajków lwowskich w XIX i na początku XX wieku, społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu partyzanckiego na tyłach […]


Na gruzach starego świata.Rok 1945 z perspektywy gospodarczej i społecznej 

red. Tomasz Głowiński Drugi tom referatów wygłoszonych podczas XV Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą, które odbyły się w dniach 22–24 maja 2020 roku przedstawia trudną, powojenną rzeczywistość. Teksty dotyczą m.in. problemu reparacji wojennych po obu wojnach światowych, cenzury roku 1945 w polskiej polityce społecznej, początków procesu nacjonalizacji kapitału, przemysłu tytoniowego w Polsce, szkolnictwa wyższego w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Można także zapoznać się z uwagami […]


Polska w nowej rzeczywistości.Rok 1945 z perspektywy gospodarczej i społecznej 

red. Robert Klementowski Pierwszy tom zawiera referaty wygłoszone podczas XV Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą w dniach 22–24 maja 2020 roku w Sobótce. Poświęcony został przemianom jakie Polakom przyniósł 1945 rok w sferach gospodarczej i społecznej. Przeczytamy w nim m.in. o strukturach organizacyjnych przemysłu naftowego i maszynowego, początkach Pafawagu, odbudowie i funkcjonowaniu kolei na Dolnym Śląsku, Piławskim Zakładzie Przemysłu Odzieżowego, starym Zagłębiu Miedziowym, czy sytuacji zabytków wrocławskich i dolnośląskich w 1945 roku.


Utrwalacze władzy ludowej.Kadry powiatowego aparatu bezpieczeństwa w Lubinie w latach 1945–1975

Robert Klementowski Monografia Roberta Klementowskiego przedstawia sylwetki funkcjonariuszy Urzędu i Służby Bezpieczeństwa w powiecie lubińskim do 1975 roku. W tle są pytania o motywacje związane z decyzją o zatrudnieniu, powodami zaangażowania i lojalności wobec komunistycznego aparatu represji. Zbudowany podczas służby kapitał społeczny, kulturowy i polityczny bez wątpienia wyróżniał tę grupę zawodową na tle ówczesnego społeczeństwa i wyróżnia do dziś, bo służby specjalne nie zniknęły wraz z upadkiem komunizmu. Książka do nabycia stacjonarnie w siedzibie muzeum (ul. Rynek […]


Park Pomysłów (nr 16,17,18,19)

„Park Pomysłów” to edukacyjny kwartalnik dedykowany najmłodszym mieszkańcom Dolnego Śląska. Wydanie publikacji w roku 2021 zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i powstało we współpracy trzech podmiotów: Stowarzyszenia „Sport-Art.”, Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie oraz Muzeum Historycznego w Lubinie. Treść kwartalnika to tematy związane z historią, sztuką, przyrodą i sportem. Publikacja jest bogato ilustrowana i zawiera kolorowanki, łamigłówki, krzyżówki oraz wiele innych ciekawostek.  Zobacz online