Autobiografia bez patosu

W październiku 2020 roku w serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie (zeszyt 16) ukazała się wierszowana książka Zbigniewa Szury, genareała brygady w stanie spoczynku – „Autobiografia bez patosu”. We wstępie autor wyjaśnia, że książka powstała w wyniku postu zamieszczonego na Facebook na profilu „Jednostka Wojskowa 2894. Ocalić od zapomnienia”. Zainspirowany wpisem postanowił opisać służbę wojskową, […]

To było jak lądowanie na Księżycu.
Wspomnienia lubińskich samorządowców z pierwszej kadencji 1990–1994

Agata Grzelińska W 2020 roku minęło 30 lat od pierwszych wyborów samorządowych. Rada miejska wybrana 27 maja 1994 roku liczyła wtedy 40 radnych, a miastem rządził siedmioosobowy zarząd. To był początek wielkich zmian Lubinie i w całej Polsce. O nich traktuje książka Agaty Grzelińskiej. Kolejna publikacja z serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie opowiada przede […]

Lubin w obrazach. 30 lat
samorządu terytorialnego

red. Justyna Karlińska, Marek Zawadka Dokładnie 27 maja 1990 roku, odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Z tej okazji Muzeum Historyczne w Lubinie wydało książkę zatytułowaną Lubin w obrazach. 30 lat samorządu terytorialnego. Czytelnicy znajdą w niej podsumowanie trzech dekad, w czasie których miasto przeszło prawdziwą metamorfozę. Ze smutnego, szarego, komunistycznego ośrodka przemysłowego stało się nowoczesnym, […]

Kolej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1949.
Odbudowa i funkcjonowanie w cieniu militaryzacji

Bartosz Kruk Publikacja opowiada o początkach polskiego kolejnictwa na Dolnym Śląsku. Opowieść tę poprzedza rozdział poświęcony rozwojowi transportu żelaznego na terenie, który był kolebką kolejnictwa w Europie Środkowej w XIX wieku. To na tych ziemiach w 1842 r. powstała pierwsza linia kolejowa łącząca Wrocław z Oławą. Na ówczesnych rubieżach Niemiec budowa torów szła pełna parą […]

Ewolucje systemu. Gospodarcze i społeczne
znaczenie edukacji w czasach Polski Ludowej i współcześnie

red. Robert Klementowski, Krzysztof Popiński Drugi tom zbioru referatów wygłoszonych podczas XIV Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Książka ukazała się w serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie. Zawiera piętnaście referatów dotyczących edukacji na ziemiach polskich po 1945 roku. W krajach komunistycznych po drugiej wojnie światowej prowadzeniem szkolnictwa zajęło się państwo. Edukacja stała się częścią większej […]

Postacie i instytucje. Gospodarcze i społeczne
znaczenie edukacji na ziemiach polskich przed 1939 rokiem

red. Krzysztofa Popiński, Sylwia Straszak-Chandohy To pierwszy tom zbioru referatów wygłoszonych podczas podczas XIV Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Książka ukazała się w serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie. Poświęcona jest zagadnieniu edukacji. Prace przedstawiają różne inicjatywy w zakresie kształcenia na ziemiach polskich z przełomu XIX i XX w., które tworzyły podstawy przyszłego narodowego systemu […]

Sport
w Lubinie

Justyna Karlińska Piłka nożna, piłka ręczna, łyżwiarstwo szybkie, ale też akrobatyka, szybownictwo, taekwon-do, boks i bilard. To tylko kilka dyscyplin uprawianych w stolicy polskiej miedzi. Sport to jedna z tych dziedzin życia, bez których Lubin nie mógłby się obejść. Niemal od początku, gdy do małego miasteczka na Dolnym Śląsku zaczęli napływać nowi mieszkańcy, rodziło się […]

Rocznik
muzealny ’19

red. Justyna Karlińska Zachęcamy do lektury drugiego numeru „Rocznika muzealnego” podsumowującego kolejny (2019) rok funkcjonowania Muzeum Historycznego w Lubinie. W wydawnictwie tym Czytelnicy znajdą kompleksowy opis działalności placówki, a więc informacje na temat warsztatów i zajęć edukacyjnych, konferencji i publikacji naukowych, a przede wszystkim relacje z licznych wystaw oraz imprez organizowanych przez muzeum.