Rocznik muzealny’20

red. Justyna Karlińska Zachęcamy do lektury trzeciego numeru „Rocznika muzealnego” podsumowującego kolejny (2020) rok funkcjonowania Muzeum Historycznego w Lubinie. W wydawnictwie tym Czytelnicy znajdą dokumentację działań placówki w roku dotkniętym przez pandemię SARS-CoV-2. Działalność muzeum przez część roku 2020 była czasowo zawieszona lub mocno ograniczona, ale nie znaczy to, że muzeum nie funkcjonowało. Efekty tej pracy, wszystkie nowości i wydarzenia minionego roku prezentujemy w nowym roczniku. Zobacz online

Sport
w Lubinie

Justyna Karlińska Piłka nożna, piłka ręczna, łyżwiarstwo szybkie, ale też akrobatyka, szybownictwo, taekwon-do, boks i bilard. To tylko kilka dyscyplin uprawianych w stolicy polskiej miedzi. Sport to jedna z tych dziedzin życia, bez których Lubin nie mógłby się obejść. Niemal od początku, gdy do małego miasteczka na Dolnym Śląsku zaczęli napływać nowi mieszkańcy, rodziło się w nim i rozwijało życie sportowe. Po pięciu dekadach doczekało się ono opisu. Muzeum Historyczne w Lubinie wiosną […]

To było jak
lądowanie na Księżycu.Wspomnienia lubińskich samorządowców z pierwszej kadencji 1990–1994

Agata Grzelińska W 2020 roku minęło 30 lat od pierwszych wyborów samorządowych. Rada miejska wybrana 27 maja 1994 roku liczyła wtedy 40 radnych, a miastem rządził siedmioosobowy zarząd. To był początek wielkich zmian Lubinie i w całej Polsce. O nich traktuje książka Agaty Grzelińskiej. Kolejna publikacja z serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie opowiada przede wszystkim o niezwykłych ludziach – odważnych, pracowitych, gotowych do ciężkiej pracy i niedbających o korzyści. O ludziach, których połączył wspólny […]

Lubin 1960
Obraz miasta w świetle dokumentów i prasy

Piotr Sroka W 2020 roku Muzeum Historyczne w Lubinie we współpracy z Instytutem Śląskim w Opolu rozpoczęło publikację serii wydawniczej poświęconej dziejom stolicy polskiej miedzi po II wojnie światowej. Poszczególne tomy będą zawierały wybór materiałów źródłowych (dokumentów archiwalnych i artykułów prasowych) opisujących codzienność Lubina i jego mieszkańców, rok po roku, w latach 1945–1990. Pierwszy tom pod redakcją Piotra Sroki dotyczy roku 1960, kiedy na dobre rozpoczęła się budowa […]

Lubin w obrazach
30 lat samorządu terytorialnego

red. Justyna Karlińska, Marek Zawadka Dokładnie 27 maja 1990 roku, odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Z tej okazji Muzeum Historyczne w Lubinie wydało książkę zatytułowaną Lubin w obrazach. 30 lat samorządu terytorialnego. Czytelnicy znajdą w niej podsumowanie trzech dekad, w czasie których miasto przeszło prawdziwą metamorfozę. Ze smutnego, szarego, komunistycznego ośrodka przemysłowego stało się nowoczesnym, kolorowym, wygodnym i przyjaznym mieszkańcom miejscem do życia. Wydawnictwo pod redakcją Justyny Karlińskiej i Marka […]


Autobiografia bez patosu

W październiku 2020 roku w serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie (zeszyt 16) ukazała się wierszowana książka Zbigniewa Szury, genareała brygady w stanie spoczynku – „Autobiografia bez patosu”. We wstępie autor wyjaśnia, że książka powstała w wyniku postu zamieszczonego na Facebook na profilu „Jednostka Wojskowa 2894. Ocalić od zapomnienia”. Zainspirowany wpisem postanowił opisać służbę wojskową, którą pełnił jako młody oficer w pułku czołgów na stanowisku dowódcy plutonu i dowódcy kompanii. […]

Kolej na Dolnym Śląsku
w latach 1945–1949.Odbudowa i funkcjonowanie w cieniu militaryzacji

Bartosz Kruk Publikacja opowiada o początkach polskiego kolejnictwa na Dolnym Śląsku. Opowieść tę poprzedza rozdział poświęcony rozwojowi transportu żelaznego na terenie, który był kolebką kolejnictwa w Europie Środkowej w XIX wieku. To na tych ziemiach w 1842 r. powstała pierwsza linia kolejowa łącząca Wrocław z Oławą. Na ówczesnych rubieżach Niemiec budowa torów szła pełna parą i przed II wojną światową skomunikowane w ten sposób były niemal wszystkie ważniejsze miejscowości tego […]

Ewolucje systemu.
Gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji w czasach Polski Ludowej i współcześnie

red. Robert Klementowski, Krzysztof Popiński Drugi tom zbioru referatów wygłoszonych podczas XIV Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Książka ukazała się w serii Biblioteka Muzeum Historycznego w Lubinie. Zawiera piętnaście referatów dotyczących edukacji na ziemiach polskich po 1945 roku. W krajach komunistycznych po drugiej wojnie światowej prowadzeniem szkolnictwa zajęło się państwo. Edukacja stała się częścią większej scentralizowanej polityki gospodarczej i społecznej. W publikacji opisano takie zagadnienia, […]