red. Justyna Karlińska


Rocznik muzealny 2023

Zapraszamy do lektury publikacji przedstawiającej efekty pracy Muzeum Historycznego w Lubinie w 2023 roku.„(…) W 2023 roku muzeum zaprezentowało szereg nowych wystaw i wydało wiele publikacji, wzbogacając kulturowy krajobraz regionu. Przeprowadzone wydarzenia muzealne oraz kontynuowane projekty digitalizacyjne w ramach funkcjonowania Biblioteki Cyfrowej Zagłębia Miedziowego, stanowiły ważny element oferty edukacyjnej skierowanej do wszystkich grup wiekowych. Szczególne znaczenie miały inicjatywy „Dojrzale Wspaniali” oraz „Pamiętać–Wspominać–Przekazywać” adresowane do seniorów.Jako […]

Justyna Karlińska, Kamila Tworek

Park Leśny
w Lubinie 2019–2023

Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydawnictwo, w którym dokumentujemy naszą pracę. Tym razemw całości poświęconą działaniom w Parku Leśnym, miejscu szczególnym nie tylko z uwagi na walory przyrodnicze, ale też obecność historycznych obiektów, które dzięki naszym staraniom wpisane zostały do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Zobacz online


Mały Tomik Wielkich Odkrywców Lubina. Ziemia lubińska i jej dzieje

Mały Tomik Wielkich Odkrywców Lubina „Ziemia lubińska i jej dzieje” to publikacja dedykowana najmłodszym odbiorcom. Zawiera bogato ilustrowany zbiór krótkich treści o ważnych dla miasta Lubina wydarzeniach i miejscach, wyjaśnienia terminologiczne, ciekawostki oraz tematyczne zadania do rozwiązania. Jest historyczną wędrówką od czasów średniowiecza do dziś. Buduje i kultywuje wiedzę historyczną o zasięgu regionalnym i może stanowić źródło inspiracji do poznawania tradycji, historii oraz pielęgnowania tożsamości regionalnej i lokalnej.Projekt dofinansowano […]

Marek Zawadka


ORP ,,Orzeł” nie powrócił

Bogato ilustrowany katalog wystawy eksponowanej w Parku Leśnym w Lubinie poświęconej legendarnemu okrętowi podwodnemu oraz jego załodze. Autorami fotografii zamieszczonych w publikacji są: Jacek Świerad, Tomasz Folta, Grzegorz Kraska, Konrad Dąbkiewicz oraz Janusz Ogórkiewicz. W wersji drukowanej publikacja liczy 84 strony. Książka do nabycia stacjonarnie w siedzibie muzeum (ul. Rynek 23) – publikacja bezpłatna. Zobacz online

Marek Zawadka


Z biegiem Odry

Katalog towarzyszący wystawie plenerowej „Z biegiem Odry”, ale nie tylko. Ta bogato ilustrowana publikacja to także opowieść o rzece. Zaczyna się od 0,0 km rzeki Odry – od ujścia do niej rzeki Olzy – by dotrzeć do 741 km, tam, gdzie kończy się jej bieg, czyli przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. Zawiera informacje o stoczniach i portach, stopniach wodnych i śluzach. Także o mostach, kanałach i niewielu już pływających po niej barkach. […]

Wojciech Holicki


Powstanie Styczniowe

Katalog poświęcony wystawie plenerowej, prezentowanej od 1 maja 2023 roku w Parku Leśnym w Lubinie. Ekspozycja utworzona dla uczczenia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.Projekt dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863–1864”. W wersji drukowanej wydawnictwo liczy 20 stron. Katalog do nabycia stacjonarnie w siedzibie muzeum (ul. Rynek 23) – publikacja bezpłatna. Zobacz online

Wojciech Holicki


Polska Marynarka Wojenna 1939–1947

Bogato ilustrowany katalog plenerowej wystawy historycznej inspirowanej 75. rocznicą powrotu do Gdyni ORP „Błyskawica”. Publikacja zawiera informacje o Polskiej Marynarce Wojennej oraz przedstawia ekspozycję prezentowaną w Parku Leśnym w Lubinie od kwietnia do października 2022 roku.W wersji drukowanej publikacja liczy 64 strony. Książka do nabycia stacjonarnie w siedzibie muzeum (ul. Rynek 23) w cenie 40 zł. Zobacz online

Robert Raczyński, Marek Zawadka

ZBRODNIA LUBIŃSKA
1982–2022

Obszerna praca zbiorowa pod redakcją Roberta Raczyńskiego i Marka Zawadki. Bogata w teksty i materiały źródłowe. Są wśród nich m.in.: plany działań prewencyjno-porządkowych milicji, notatki oficerów prowadzących śledztwo, dokumentacja techniczna milicji z miejsca użycia broni palnej, raport wojskowej prokuratury czy powstałe w podziemiu ulotki, znaczki, wiersze, pieśni, relacje świadków. Historyczne treści i archiwalne fotografie ukazują kontekst i przebieg – niemal minuta po minucie – tragicznych wydarzeń, […]