Zaproszeni na strzał w tył głowy – Katyń 1940
Listen to „Zaproszeni na strzał w tył głowy – Katyń 1940” on Spreaker.

Streszczenie
O tej zbrodni ludobójstwa świat miał się nie dowiedzieć. Zbrodnię katyńską poprzedzały zaginięcia podoficerów Korpusu Obrony Pogranicza. Represje wobec polskich oficerów zaczęły się już we wrześniu 1939 roku.

Opis odcinka
W tym roku minęło 80 lat od jednej z najstraszliwszych zbrodni w dziejach ludzkości. Sowieci podstępnie zwabili, uwięzili, a następnie bestialsko rozstrzelali ponad 22 tysiące Polaków. Pogrzebali ich ciała w masowych grobach w lasach pewni, że świat nigdy się nie dowie o tym, co zrobili. Tak się nie stało. Prawda wyszła na jaw już trzy lata później, choć pozostało jeszcze wiele niewiadomych.
Serię mordów w Katyniu, Twerze, Miednoje, Charkowie nazywanych zbrodnią katyńską poprzedziło podburzanie Ukraińców i Białorusinów do nienawiści wobec Polaków.
Jak przebiegała inwigilacja uwięzionych polskich oficerów, by wyłuskać tych, którzy mogliby budować komunistyczną Polskę. W sumie z ponad 15 tysięcy uwięzionych oficerów przeżyło 395 osób, które Sowieci uznali za przydatne dla ZSRR. Reszta uznana została za zdecydowanie niechętnych Związkowi Radzieckiemu, czyli nieprzydatnych, czyli zasługujących na śmierć.
Co do reszty jeńców Sowieci od początku łamali prawo międzynarodowe. Po pierwsze, żołnierzy zgromadzono w obozach, którymi kierowało NKWD, czyli cywilny organ represji, a nie struktura wojskowa. Po drugie, rozstrzelano ich bestialsko bez procesu sądowego, bez dania im prawa do obrony.

Występują:
Piotr Bieruta, kustosz Muzeum Historycznego w Lubinie,
dr Marek Zawadka, historyk, dyrektor Muzeum Historycznego w Lubinie,
prof. dr hab. Tomasz Głowiński, historyk, Uniwersytet Wrocławski,
Jadwiga Słomińska, lubinianka, której teść został zamordowany w Katyniu,
Krystyna Mikina, lubinianka, której ojciec został zabity w Katyniu.