Dolnośląski szlak dawnego rzemiosłakultywowanie zapomnianych zawodów
wystawa czasowa
11.09.2020-31.10.2020

Park Leśny, wystawa plenerowa

Wystawa powstała z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa 2020. Muzeum Historyczne w Lubinie, które było organizatorem imprezy, przygotowało też ekspozycję prezentującą przykłady tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła artystycznego. Na planszach można było zobaczyć, jak wygląda warsztat bednarza, pracowania garncarza, kuźnia czy dawny zakład tkacki. Fotografie przedstawiały też rzemieślników w trakcie pracy. Bohaterami zdjęć byli artyści i rzemieślnicy głównie z Dolnego Śląska, kultywujący dawne tradycje kulturowe. Wśród prezentowanych przykładów ginących zawodów znalazły się m.in.: garncarstwo, kowalstwo, bednarstwo, tkactwo, zdobnictwo na szkle.