Wojna polsko-bolszewicka.Plakat propagandowy
Wystawa czasowa
14.08.2020–31.08.2020

Ratusz, piwnica

Wystawa prezentowana z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej i wojny polsko-bolszewickiej. Składała się z reprodukcji archiwalnych dokumentów, przede wszystkim propagandowych plakatów. Konflikt z 1920 roku przybierał różnorodne oblicza. Walki prowadzili żołnierze, tocząc zażarte boje z czerwonoarmistami, oraz politycy i mężowie stanu, zabiegając o pomoc państw europejskich. Bój toczyli również twórcy propagandy. Ich najważniejszym orężem były sugestywne plakaty, które – umieszczane w miejscach publicznych – miały w jednoznaczny sposób oddziaływać na świadomość społeczną. Ekspozycja ukazywała dwie przeciwstawne postawy wojny ideologicznej ówczesnych czasów: polski sprzeciw wobec bolszewickiej agresji oraz sowiecką propagandę.