Pejzażepatriotyczne
Wystawa czasowa
06.05.2020–31.05.2020

Ratusz, Galeria Ratuszowa

Wystawa ilustracji jednego z najwybitniejszych polskich drzeworytników okresu międzywojennego. Prace Stanisława Ostoi-Chrostowskiego wyróżniają się precyzją techniczną, doskonałą kompozycją i bogactwem faktury. Na wystawie prezentowane były m.in. drzeworyty ilustrujące „Księgę pamiątkową ku czci poległych lotników” z 1933 roku. Większość ilustracji ze wspomnianej „Księgi…” publikowano w pierwszych, konspiracyjnych wydaniach „Dywizjonu 303” Arkadego Fiedlera.