Spotkanie twórców sztuk wizualnych
Galeria Pałacyk
29.02.2024

Muzeum Historyczne w Lubinie zaprasza lokalnych twórców sztuk wizualnych do uczestnictwa w spotkaniu, które odbędzie się w czwartek 29 lutego br. o godz. 17.00 w Galerii Pałacyk. Przewodnim tematem wydarzenia będzie nawiązanie współpracy pomiędzy instytucją, a działającymi w Lubinie i okolicy osobami zajmującymi się plastyczną twórczością artystyczną. W zakresie działań lubińskiego muzeum, a szczególnie Galerii Pałacyk znajdują się zagadnienia związane z promowaniem działań artystycznych w wymiarze lokalnym – działalność takich osób jest przecież nieodzownym elementem kultury regionu. W zakresie projektu „Kreatywni – promocje twórczych postaw” znajdą się, co zostało zainicjowane w roku minionym, spotkania autorskie i edukacyjne mające charakter wykładów oraz warsztatów, podczas których artyści opowiadać będą o pasji tworzenia, a także podzielą się fachową wiedzą i artystycznymi umiejętnościami z gośćmi. Oprócz spotkań indywidualnych planowane są również działania integrujące społeczność lokalnych twórców sztuk wizualnych.