Sport 1918–2018
Wystawa czasowa
14.06.2019 – 19.082019

Rynek, wystawa plenerowa

Ekspozycja zatytułowana „Sport 1918–2018” składała się z 18 plansz przedstawiających sukcesy Polaków w różnych dziedzinach sportu, które odnosili nie tylko na arenie krajowej, ale i światowej. Ukazywała również rolę sportu w odradzającym się państwie polskim. Opowiadała o tym, że sport to nie była tylko rozrywka, ale i narzędzie kształtowania postaw patriotycznych po odzyskaniu niepodległości. Materiały pochodziły z Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Biblioteki Narodowej POLONA.