Skryptorium Mikołaja Pruzi– Kodeks Lubiński
Wystawa czasowa
17.05.2018 – 27.07.2018

Ratusz, piwnica

W piwnicznej komnacie Muzeum Historycznego w Lubinie przygotowano ekspozycję poświęconą XIV-wiecznemu skrybie – Mikołajowi Pruzi, który spisał Kodeks Lubiński będący legendą o św. Jadwidze Śląskiej. Obecnie spisana po łacinie w 1353 roku księga znajduje się w kalifornijskim muzeum w Malibu.

Przestrzeń wystawiennicza zaaranżowana była w stylu komnaty średniowiecznego mnicha skryby, do której z wizytą przybyli św. Jadwiga Śląska, książę Henryk Brodaty (jej mąż) i Henryk Pobożny (jej syn). W sali słychać było chorały gregoriańskie. Całość tworzyła idealne tło dla opowieści przewodnika zarówno o świętej księżnej, czternastowiecznej legendzie o jej ciekawym życiu, jak i średniowiecznych dziejach miasta.