Rosja. Imperium zbrodni
wystawa czasowa
12.03–31.10.2024

Lokalizacja: bunkier nr 1 i 2

„Rosja. Imperium zbrodni” – w pierwszym z bunkrów rozmieszczone zostały, przy lustrzanych ścianach bocznych, rzędy symbolicznych mogił. Napisy na płytach nagrobnych to nazwy krajów i lata, w których ich obywatele padli ofiarami zbrodni sowieckich, a potem rosyjskich. Naprzeciwko wejścia znajduje się wielka grafika ukazująca granice państw Europy i Azji w 1989 r. Natomiast ekspozycja w bunkrze nr 2 przedstawia zbrodnie na Polakach, począwszy od tej dokonanej przez żołnierzy carskich w 1794 r. Na ścianach pomieszczenia znajdują się plansze z podstawowymi informacjami dotyczącymi miejsc egzekucji i pochówku pomordowanych. Ze względu na drastyczność zdjęć i materiału dźwiękowego, nie jest zalecane zwiedzanie ekspozycji przez osoby poniżej 18. roku życia.