Projekt Polska
1918-2018 – wykłady, warsztaty

W 2018 roku Muzeum Historyczne w Lubinie zrealizowało całoroczny projekt edukacyjny pn. „Projekt Polska 1918-2018” skierowany do dzieci i młodzieży. Oferta składała się z cyklu zajęć pogłębiających wiedzę historyczną, która przekazywana była uczestnikom w formie dostosowanej do ich wieku. Tematyka spotkań nawiązywała do ważnych dla Polski wydarzeń nie tylko historycznych, ale także społecznych i kulturalnych od momentu odzyskania niepodległości w 1918 roku. W każdym miesiącu poruszane było inne zagadnienie – zgodnie z wydanym przez muzeum kalendarzem na rok 2018, który był jednym z elementów programu „Projekt Polska 1918-2018”.