Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej
wystawa czasowa
12.03–31.10.2024

Lokalizacja: bunkier nr 3

Wystawa pt. „Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej” poświęcona jest utworzonemu w 1945 r. związkowi operacyjnemu, którego jednostki stacjonowały w Polsce do 1993 r. Większość baz znajdowało się na terenie obecnego województwa dolnośląskiego, a głównym ich skupiskiem była Legnica – siedziba dowództwa PGWAR. Wycofywanie wojsk sowieckich z Polski rozpoczęło się w kwietniu 1991 r., dzięki krokom podjętym przez rząd Tadeusza Mazowieckiego. Cała operacja wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Polski zakończyła się we wrześniu 1993 r. W centrum pomieszczenia wystawowego, na planszach wielkoformatowych przedstawione jest rozmieszczenie jednostek PGWAR w 1957 i 1990 r., a w gablotach umundurowanie oraz elementy uzbrojenia i wyposażenia. Naprzeciw wejścia znajduje się natomiast plansza potwierdzająca fakt, że użycie broni jądrowej przeciwko celom w Polsce było częścią planu NATO na wypadek zaatakowania Europy Zachodniej przez wojska Układu Warszawskiego.