Okupacja sowiecka Polski 1939–1993lata 60.i 70.
wystawa czasowa
01.06.2020-31.10.2020

W poradzieckich bunkrach była prezentowana wystawa stała zatytułowana „Okupacja sowiecka Polski 1939–1993 na którą Muzeum Historyczne w Lubinie przygotowywało nowe ekspozycje czasowe – co roku inne – zawsze tematycznie związane z pobytem Armii Czerwonej na terenie Polski. Tak też było w 2020 roku.

W bunkrze nr 4 znalazła się ekspozycja poświęcona zimnej wojnie w latach 60. i 70. XX wieku, zwłaszcza widzianej z polskiej perspektywy. Na wystawę składały się m.in. umundurowanie radzieckich formacji lotniczych, broń, sprzęt radiolokacyjny, materiały multimedialne oraz mapa przedstawiająca rozmieszczenie Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej (PGWAR) na terenie Polski.