Okupacja sowiecka Polski 1939–1993 lata 40.i 50.
wystawa czasowa
01.06.2020-31.10.2020

W poradzieckich bunkrach była prezentowana wystawa stała zatytułowana „Okupacja sowiecka Polski 1939–1993 na którą Muzeum Historyczne w Lubinie przygotowywało nowe ekspozycje czasowe – co roku inne – zawsze tematycznie związane z pobytem Armii Czerwonej na terenie Polski. Tak też było w 2020 roku.

W bunkrze nr 3 prezentowana była ekspozycja dotycząca okupacji sowieckiej na ziemiach polskich w latach 40. i 50. XX wieku. Oprócz umundurowania radzieckich formacji wojskowych, zwiedzający mogli oglądać –„Spis przedsiębiorstw, które na podstawie decyzji G.K.O (radzieckiego Państwowego Komitetu Obrony) podlegają wywozowi do ZSRR”. To kilkudziesięciostronicowy wykaz polskich firm, zakładów produkcyjnych i usługowych oraz ich wyposażenia, które Rosjanie zagrabili i przetransportowali do Związku Radzieckiego.