Okupacja Sowiecka 1939-40

Streszczenie
Jest godzina 4.40, 17 września 1939, wojska sowieckie wkraczają do Polski. Granic bronią żołnierze, cywile i dzieci. Czerwonoarmiści nie maja litości, w Grodnie przywiązują 13-latka do czołgu, by powstrzymać obrońców miasta. Do niewoli na Sybir i do Kazachstanu trafia blisko milion cywili i 250 tysięcy żołnierzy. Zaczyna się okupacja Polski, trwająca ponad 50 lat.

Opis odcinka
Zbrojna agresja ZSSR na Polskę stała się faktem nad ranem 17 września 1939 roku. Wschodnią granicę chronił jedynie zawarty dekadę wcześniej pakt o nieagresji i nieliczni pogranicznicy. Większość polskiego wojska walczyła na zachodzie kraju z Niemcami.
Symbolem walki z najeźdźczą Armią Czerwoną jest obrona Grodna, którego bronili pogranicznicy, policjanci, harcerze i gimnazjaliści. Największe starty w czołgach Sowieci ponieśli w… maleńkiej wiosce Kodziowce, gdzie polscy ułani i cywile przy pomocy… lamp naftowych i butelek zniszczyli ponad 20 radzieckich wozów bojowych.
Zaczęła się eksterminacja polskiej inteligencji, bestialskie mordy i gwałty ludności cywilnej, zsyłka do niewoli. Po 1945 roku na okrojonym terenie Polski radziecka „pomoc bratnia” przybrała formę metodycznego rabunku państwa polskiego, okupowanego aż do do 1993 roku.

Występują:
dr Marek Zawadka, historyk, dyrektor Muzeum Historycznego w Lubinie,
prof. dr hab. Tomasz Głowiński, historyk, Uniwersytet Wrocławski,
Karol Machi, historyk, Muzeum Historycznego w Lubinie,
Roman Tomczak, historyk,
Aniela Olszewska, sybiraczka, prezes Związku Sybiraków w Polkowicach i Przemkowie,
Teofil Modzelewski, sybirak,
Antonina Buchta, sybiraczka, Związek Sybiraków w Lubinie.