Odra – rzeka wielu możliwości
Listen to „Odra – rzeka wielu możliwości” on Spreaker.

Streszczenie
Zwężone koryto Odry, rzeka nie może swobodnie przeprowadzić większego wezbrania. Transport na Odrze ogranicza się tylko do ładunków wielkogabarytowych, chociaż polskie stocznie nadodrzańskie budują świetne statki, tyle że dla Niemców i Holendrów.

Opis odcinka
Druga co do wielkości rzeka w Polsce jeszcze kilkanaście lat temu była wykorzystywana jako droga transportowa dla przemysłu. Dziś w tym celu wykorzystywana okazjonalnie, mimo że polskie stocznie nadodrzańskie nadal produkują statki. Te jednak trafiają do armatorów w Niemczech czy Holandii.
Wzbierająca co jakiś czas woda budzi obawy mieszkańców nadodrzańskich miast, miasteczek i wsi. Niestety, oczekiwane przez nich inwestycje i plany budowy zbiorników zalewowych są blokowane przez organizacje ekologiczne. Ci sami ekolodzy doprowadzili do objęcia programem Natura 2000 już istniejących zbiorników, tym samym potwierdzając, że zbiorniki te są cennym siedliskiem fauny i flory. Tymczasem żegluga śródlądowa to najbardziej ekologiczny rodzaj transportu.

O Odrze, jej stanie i możliwościach, a także o zaletach transportu rzecznego i szansach na ponowne wykorzystanie potencjału tej pięknej rzeki mówią Krystian Kosztyła, burmistrz Ścinawy i kpt. Andrzej Podgórski, kapitan żeglugi śródlądowej.

Występują:
Krystian Kosztyła, burmistrz Ścinawy,
kpt. Andrzej Podgórski, kapitan żeglugi śródlądowej.