Muzealny plener plastyczny
Food Truck Show

27 i 28 kwietnia 2018 r. Muzeum Historyczne uczestniczyło w miejskiej imprezie plenerowej pn. „Food Truck Show 2018”. Pomiędzy, ulokowanymi na rynku, straganami i stanowiskami kulinarnymi pracownicy Muzeum przygotowali okazjonalny plener plastyczny adresowany do najmłodszych
uczestników imprezy. Tematem tworzonych prac plastycznych było pojęcie: optymizm.