Muzealne opowieści
październik 2022–czerwiec 2023

Zwiedzanie muzeum dla grup szkolnych.

Muzeum Historyczne w Lubinie zaprasza do skorzystania z oferty zwiedzania wystaw w ratuszu w towarzystwie muzealnego przewodnika. Ekspozycje stałe w ratuszu w głównej mierze koncentrują się na dziejach powojennego Lubina. Ukazują procesy energicznej rozbudowy miasta wynikające z odkrycia złóż rud miedzi. Wystawy prezentują także prawdę o trudnych dla Lubina wydarzeniach, jak przede wszystkim antykomunistyczna demonstracja z dnia 31 sierpnia 1982 r.

Oferta adresowana jest do zorganizowanych grup ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Lubina i okolic. Na zwiedzanie w ramach oferty składa się przejście przez całą ekspozycję, któremu towarzyszy barwna opowieść przewodnika o prezentowanych eksponatach i towarzyszących im kontekstach. Specjalnym akcentem cyklu „Muzealne opowieści” jest możliwość wcześniejszego wyboru tematu, któremu podporządkowany zostanie zakres oprowadzania po muzeum.

„Muzealne opowieści” tematy:

1. „Rzeczywistość powojennego Lubina”

2. „Lubin w centrum Zagłębia Miedziowego”

3. „Zbrodnia Lubińska – przebieg i znaczenie”  

Informacja dla nauczycieli/opiekunów grup

Jak umówić się na zajęcia muzealne?

  • telefonicznie pod nr 76 754  45 11
  • osobiście w Infopunkcie Muzeum Historycznego w Lubinie (Ratusz, Rynek 23)

Spotkania w ramach cyklu „Muzealne opowieści” odbywają się od wtorku do czwartku w godz. 9:00-14.00. Czas trwania spotkania ok. 50 minut. Muzealni przewodnicy dostosują charakter zwiedzenia do wieku uczestników. Natomiast opiekunowie grup mają obowiązek pozostać z grupą prze cały czas trwania muzealnego oprowadzania. W przypadku rezygnacji z umówionych wizyt prosimy o informację. Wszystkie spotkania prowadzone są dla grup liczących minimalnie 10, a maksymalnie 25 osób, po uprzednim uzgodnieniu terminu i tematu zwiedzania telefonicznie bądź osobiście.

Miejsce

Muzeum Historyczne W Lubinie, ul. Rynek 23 (ratusz).