Lubin kwitnie i świergocze
wystawa czasowa
15.06.2022–25.07.2022

Ratusz, Galeria Ratuszowa

Muzeum Historyczne w Lubinie objęło patronat nad międzyszkolnym konkursem fotograficznym zorganizowanym dla uczniów klas 1–3 szkół podstawowych w Lubinie przez panie Ewę Nikus i Barbarę Turbak.

Zaproszone do jury przedstawicielki muzeum, panie Magdalena Chabasińska i Marta Czerniawska, uznały jednogłośnie, że wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną nagrodzone wspólną prezentacją w Galerii Ratuszowej w Lubinie oraz upominkami.

Wystawę, na którą składają się oprócz fotografii dzieci również prace uczestników warsztatów „Środa jest foto” można oglądać w ratuszu do 25 lipca.

Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 22 czerwca o godz. 16.30 w Galerii Ratuszowej w Lubinie.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy za otwarte spojrzenia na urodę świata natury i naszej małej ojczyzny.